84. Ny lag för att hantera mänskliga organ

Organdonation. Foto: Magnus D/Flickr (CC BY-SA)

Få saker är så känsliga att transportera som mänskliga organ vid en transplantation. För att skydda människors hälsa har EU tagit fram ett direktiv, som regeringen med Kristdemokraterna vid ansvaret har infört i Sverige.

Göran Hägglund (KD)När EU:s bestämmelser ska anpassas till svenska förhållanden krävs en noggrann översyn. I det här fallet införde ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen en ny lag. Den innebär bland annat att de sjukhus som är involverade vid en organtransplantation ska rapportera om händelser som kan leda till allvarliga biverkningar eller att smittsamma sjukdomar överförs.

Dessutom ska Socialstyrelsen upprätta ett register över de sjukhus som ansvarar för att ta tillvara organ och utföra transplantationer. På så sätt blir tillsyn, forskning och statistik bättre – och i förlängningen patientsäkerheten.

Kristdemokraterna arbetar för att fler ska kunna donera organ. För ett år sedan tillsatte Göran Hägglund en utredning som ska se över möjligheten till fler donationer. Han skrev om behoven i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Ett nytt hjärta innebär skillnaden mellan liv och död. Detta vet svenskarna. Det är säkerligen därför som så många som 80 procent enligt olika undersökningar är positivt inställda till att donera organ efter sin död. Hälften av dessa har dock inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt.
Att så många som 800 personer står i kö för organtransplantation visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet för att om möjligt ge dessa patienter livsmöjlighet.