89. Arbetet mot antibiotika förstärks

Antibiotika. Foto: Wikimedia Commons

Antalet bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar. Utvecklingen av nya läkemedel som innehåller antibiotika går för långsamt. Den moderna sjukvården står inför stora problem om inget händer. Men tack vare Göran Hägglunds (KD) hårda arbete finns det hopp.

Socialmínister Hägglund och övriga regeringen har under sin tid vid makten haft antibiotikaresistens högt på dagordningen. I den senaste statsbudgeten, som gäller under 2014, förstärkte de därför satsningen mot de resistenta bakterierna. Folkhälsomyndigheten får 10 miljoner kronor som ett permanent tillskott från 2015 och framåt. Under 2014 är beloppet 5 miljoner och under åren 2015–2017 är det 15 miljoner.

De här pengarna går till att utvärdera de mediciner som finns i dag ur nya vinklar för att se om det går att få ut mer effekt ur dem. Utöver det går 5 miljoner kronor om året från och med 2015 till det nationella och internationella arbetet på området. Till detta kommer också landstingens Strama-grupper.

Så här skrev Göran Hägglund i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 2011:

Sverige ses i dag som ledande i det långsiktiga arbetet mot antibiotikaresistens. Som ett led i detta har regeringen i sin patientsäkerhetssatsning inkluderat antibiotikaanvändningen som en viktig fråga. Målet är att signifikant minska den onödiga förskrivningen av antibiotika.