95. BB-avdelningar får fler barnmorskor

Nyfödd på BB. Foto: Hans Olofsson (CC BY-SA)

I mars berättade socialminister Göran Hägglund (KD) att han och övriga regeringen satsar på att lösa den ansträngda situationen inom förlossningsvården genom att utbilda fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Om Alliansen vinner valet kommer satsningen att finnas med i nästa års budget.

Göran Hägglund (KD)– På sina håll i landet finns det en brist på både specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Vi har ett ständigt återkommande sommarproblem när det gäller att upprätthålla personalförsörjningen och därmed den trygghet som det innebär för blivande mammor, sa Göran Hägglund till Dagens Nyheter.

Barnmorskeutbildningen byggs ut med 100 nya platser från hösten 2015. Därefter ökar antalet platser ytterligare 2016 till 150 fler än i dag. Specialistsjuksköterskeutbildningen byggs också ut från 2015 med 200 nya nybörjarplatser och ökar sedan 2016 till 400. Det innebär en ökning med 20 procent jämfört med i dag.

– Vi har tittat på vad det faktiska behovet är för att kunna möta de krav vi ställer på sjukvården. Då fordras det att fler får en möjlighet att utbilda sig till yrken som både är efterfrågade bland blivande studenter och där det finns ett behov på arbetsmarknaden, berättade Göran Hägglund.