96. Det går att jämföra och följa upp kvalitet i vården

Läkare med anteckningar.

Precis som det kan vara lätt att glömma att vi en gång i tiden inte hade ett enda privat apotek i Sverige kan det vara lätt att glömma att det före 2006 knappt gick att bedöma och jämföra kvaliteten i vården. Men med kristdemokrater i regeringen har det blivit ändring på det.

En av de första åtgärderna som Alliansregeringen tog tag i 2006 var att införa Öppna jämförelser av vård och omsorg.

Maria Larsson (KD)– Meningen är att skapa kunskap åt allmänheten, åt personalen och åt oss beslutsfattare, sa den nytillträdda dåvarande folkhälsoministern Maria Larsson till Sydsvenskan.

Tidigare fanns slutna kvalitetsregister som specialistläkare drev och mindre jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Numera presenterar SKL och Socialstyrelsen årliga Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. För att citera Dagens Medicin (26 september 2007): Den tid är förbi när kliniker verkade i avskildhet.

”Öppna jämförelser har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att förbättra vården och omsorgen. I takt med att allt mer av fria val införs inom vård, omsorg och sociala tjänster ökar också behovet av att vi som medborgare får tillgång till information – både för att hitta det som passar oss bäst och för att veta att det vi väljer har hög kvalitet”, skrev Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) i Sydsvenskan 2009.

Förutom för hälso- och sjukvårdens kvalitet finns Öppna jämförelser för bland annat hjärtsjukvård, primärvård och vård och omsorg om äldre. Sedan starten har regeringen med Kristdemokraterna i spetsen infört en strategi för hela landet för att utveckla användandet av jämförelserna.