64. Störningsinformationen blir bättre i SL-trafiken

Störningsinformation på SL.se

När störningar drabbar kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna snabbt och tydligt får information om vad som har hänt. Därför lovade Kristdemokraterna inför förra valet att förbättra störningsinformationen i SL-trafiken. 

En rad insatser har sedan dess införts för att göra informationen bättre. Det tydligaste är kanske att SL numera enbart arbetar med realtidsinformation på sin webbsida, det vill säga information om när bussar och tåg förväntas komma till stationen baserat på var de för tillfället befinner sig. SL finns också numera på Facebook, där det informerar om pågående trafikstörningar, alternativa resvägar och restider. Även här i realtid.

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att byta ut gamla elektroniska informationstavlor mot nya med realtidsinformation. Kristdemokraterna och övriga Alliansen i Stockholms läns landsting har också organiserat om, så att SL har ansvar för all störningsinformation. Tidigare var ansvaret uppdelat mellan SL och Trafikverket.

En stor del av förbättringarna rör personer med funktionsnedsättningar. Alliansen har infört en tillgänglighetsgaranti. Om personer med funktionshinder inte kan resa med SL på grund av exempelvis en trasig hiss, buss eller rulltrappa får de beställa taxi. All SL-personal ska gå igenom en utbildning om hur tillgänglighetsgarantin fungerar. Samtidigt pågår en snabb utbyggnad av antalet ”pratorer” för personer med funktionsnedsättningar. Pratorer är de knappar som resenären kan trycka på för att höra en röst tala om när nästa buss kommer.

61. Stockholm får fler pendelbåtslinjer

Snabbgående pendelbåt. Foto: Styrsöbolaget

Vi är osäkra på om det möjligen har framgått i den här bloggen, men Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting gillar pendelbåtar. Det är ett sätt att underlätta arbetspendlingen för stockholmarna på ett effektivt sätt genom att utnyttja stadens naturliga vattenvägar. Under de senaste åren har vi varit pådrivande för att nya pendelbåtslinjer kommer till stånd.

Senast nu i februari beslutade trafiknämnden om en stomnätsplan, där ett nät av pendelbåtar på Stockholms inre vatten kommer närmare.

Karl Henriksson (KD)– Alliansen arbetar fram ett pendelbåtsnät på Saltsjön och Mälaren, så att arbetspendlare har tillgång till effektiva transporter på Stockholms naturliga vattenvägar. Succén Sjövägen, som Kristdemokraterna tog initiativ till, är det tydligaste exemplet. Stomnätsplanen sträcker sig till 2030, och då räknar vi med ett väl utbyggt pendelbåtsnät på Stockholms inre vatten, kommenterade Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Sedan tidigare står det klart att två nya pendelbåtslinjer, förutom Sjövägen, kommer på plats efter Kristdemokraternas påtryckningar. Det handlar först och främst om en pendelbåt till Ekerö. Den kommer att gå från Gamla stan via Kungsholmstorg och Hägerstenshamnen, om partiets förslag följs. SL ska förbereda en upphandling av snabba, miljövänliga pendelbåtar och utreda möjligheten att höja hastigheterna på Mälaren.

– Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan, sa Karl Henriksson när beslutet fattades.

Den andra pendelbåtslinjen kommer att gå mellan Ulvsunda och Södersjukhuset. Med de nya linjerna får Stockholm fler tvärförbindelser, vilket kommer att leda till att fler människor får lättare att få ihop sina vardagsliv.

55. Tunnelbanans linje till Hagsätra blir blå

Karl Henriksson (KD) talar på presskonferensen om den nya tunnelbanan.

I tisdags beslutade landstingsfullmäktige om den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Alliansen bygger nio nya stationer och 19 nya kilometer tunnelbana. För Kristdemokraternas del innebär den här så kallade Stockholmsöverenskommelsen att vår linje om att göra Hagsätragrenen blå får gehör.

– Jag är speciellt glad för att det här kommer att leda till en femtioprocentig kapacitetsökning på de tre gröna linjerna söder om innerstan. Det här är en oerhört viktig del av lösningen på Stockholms trafikproblem och en historisk satsning, sa Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson när överenskommelsen presenterades i november.

Kristdemokraternas prioriteringar när det gäller att bygga ut tunnelbanan har varit att bygga tunnelbana till Nacka och att konvertera en av de gröna linjerna söder om innerstan till blå linje. Genom att låta den blå linjen fortsätta söder om innerstan och grena ut sig till Nacka och Hagsätra blir det både bra trafik med hög kapacitet till Nacka och en avlastning av de gröna linjerna. Kapaciteten från Hagsätra, Farsta och Skarpnäck kan höjas med 50 procent. Och det behövs – människor reser i dag som packade sillar på den gröna linjen söder om T-centralen.

Med den här lösningen kan tågen gå i treminuterstrafik i Söderort. Kristdemokraterna har därför bildat opinion för en blå Hagsätralinje. När regeringens förhandlingspersoner hade med lösningen i sitt besked i somras välkomnade Kristdemokraterna detta.

Nu vill vi ta nästa steg. Tunnelbanan behöver byggas ut mer, så det är dags att gå tillbaka till planeringsbordet. Ett sätt att gå vidare är att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.

53. Förbifart Stockholm

Essingeleden. Foto: Olsin/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick 2010 till val på att Förbifart Stockholm skulle byggas. Sedan dess har debattvågorna stundtals gått höga, men vi har konsekvent velat underlätta för Stockholmstrafiken genom att bygga den nödvändiga förbifarten. I sommar ser det ut att bli byggstart.

Förbifart Stockholm är en ny sträcka för E4 väster om Stockholm. Planen är att den ska underlätta för Stockholms utveckling och göra så att bilar och lastbilar slipper åka in till centrala Stockholm lika mycket som i dag. Kristdemokraterna i Stockholm har hela tiden sett behovet av den här lösningen, men har också framfört krav på bland annat kollektivtrafikkörfält. Så här sade exempelvis dåvarande gruppledaren i trafiknämnden Michael Stjernström (KD) i landstingets budgetfullmäktige 2012:

– Vi vill göra det möjligt att pendla mellan länets två halvor utan att behöva drabbas av förseningar i vardagen. Förbifart Stockholm ger faktiskt en möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken och på det sättet få en mera framkomlig region och stad. För att det ska bli attraktivt att åka kollektivt på Förbifart Stockholm krävs att restiden blir lika kort med kollektivtrafik som med bil, så få byten som möjligt, så att trafiken kan erbjuda standard, trygghet och komfort.

 

51. Tunnelbanan får toaletter

Toalettstol.

Att få bort hisskisset är ingen skitfråga. Kristdemokraterna har drivit igenom att Stockholms tunnelbana ska få toaletter, vilket kommer att underlätta för många nödiga resenärer. Inte minst är det här viktigt för personer med funktionsnedsättningar.

Karl Henriksson (KD)– Egentligen är det uppseendeväckande att det nästan aldrig finns kundtoaletter på tunnelbanestationerna. Bristen på toaletter är ett problem inte minst för många barnfamiljer, funktionshindrade och äldre personer. Vi kristdemokrater anser att tunnelbanans stationer ska utrustas med toaletter i samband med att stationer byggs om, rustas upp eller då nya stationer tillkommer, sa Karl Henriksson (KD) när Kristdemokraterna berättade om planerna 2012.

Sedan dess har frågan hanterats av landstingets politiska organ. Trafikförvaltningen sade nej till det förslag som fanns om att införa toaletter i tunnelbanan, men färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, där Karl Henriksson är ordförande, föreslog för trafiknämnden att utrusta tunnelbanans stationer med toaletter. Man måste se frågan ur resenärernas perspektiv, konstaterade Karl Henriksson. En effekt av att införa nya toaletter skulle också vara att urinstanken i tunnelbanans hissar minskade.

– Bristen på toaletter i tunnelbanan, samt bristen på information om var offentliga toaletter finns i anslutning till kollektivtrafiken, är ett problem för många resenärer. För människor med funktionsnedsättning, äldre personer och barnfamiljer är det viktigt att ha information om vart närmsta offentliga toalett finns i anslutning till kollektivtrafiken, sa han när beredningen lade fram sitt förslag.

När stationer byggs om eller nya stationer byggs kommer SL att bygga toaletter. Först ut blir Hallunda och Norsborg.

– Det är egentligen konstigt att ingen tunnelbanestation redan har offentliga toaletter. Det här en relativt enkel åtgärd när stationerna ändå byggs om, men den kommer att innebära en stor lättnad för resenärerna när behoven uppstår, säger Karl Henriksson.

47. Skärgårdens resenärer får väderskydd

Västan, ett av fartygen i skärgårdstrafiken. Foto: Waxholmsbolaget

Vi har tidigare berättat att 1 000 väderskydd ska sättas upp i Stockholms län, som en följd av vad vi lovade inför mandatperioden. Ett annat vallöfte som vi har fått igenom är att sjötrafiken också ska få väderskydd.

Kristdemokraterna vill utveckla Stockholms skärgård. En viktig del av arbetet när det gäller trafiken är förbättrade förhållanden för dem som reser med Waxholmsbolagets båtar. Vi ser nu med glädje på att 50 väderskydd är under uppförande inom pendelbåts- och skärgårdstrafiken.

Det här är en stor ambitionshöjning. Merparten av väderskydden sätts upp i skärgårdstrafiken. Det leder också vidare mot målet att alla hållplatser i länet ska ha skydd mot regn och rusk.

45. Södra Stockholm får en ny spårväg

Tvärbanan, en av Stockholms spårvägar. Foto: Dmitry G, Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick förra gången till val på att bygga Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö. Efter att ha drivit opinion för frågan i Stockholms läns landsting ser vi nu att trafikförvaltningen utreder möjligheten att bygga spårväg i Södra Stockholm.

Karl Henriksson (KD)– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterade Karl Henriksson (KD) trafiknämndens beslut om den fördjupade förstudien som ska möjliggöra en snabb byggnation.

Beslutet kom hösten 2012. Tidigare hade Karl Henriksson tillsammans med andra kristdemokrater bland annat skrivit om behovet av spårväg i Söderort på DN Debatt. I artikeln konstaterade de bland annat:

I Kristdemokraternas vision för framtidens kollektivtrafik ingår Spårväg Syd i ett sammanhängande spårnät. Då skapas möjligheter att effektivisera användningen av depåer och fordon. Vi vill även utreda möjligheten att knyta ihop Spårväg Syd med Tvärbanan genom att förlänga Spårväg Syd från Älvsjö till Gullmarsplan.

Kristdemokraterna anser att Flemingsberg, Älvsjö och Kungens kurva/Skärholmen är tre nyckelområden för tillväxt och företagande i södra Stockholm. I Flemingsberg finns bland annat tre högskolor, Huddinge sjukhus och bytesmöjligheter till såväl pendeltåg som fjärrtåg. I Älvsjö finns bland annat Stockholmsmässan och bytespunkt för pendeltågstrafiken. Kungens Kurva/Skärholmen är norra Europas största handelsområde. Därför vill vi att Spårväg syd byggs så fort som möjligt.

39. Slussen får en terminal för kollektivtrafik med båt

MS Ballerina, Sjövägen. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Få personer lär ha missat att det finns planer på att bygga om trafikplatsen Slussen i centrala Stockholm. Vad som är mindre känt är att en ny terminal-/brygglösning är på gång för att hantera strömmarna av passagerare när Slussen blir ett nav för pendelbåtstrafiken.

Kristdemokraterna är Pendelbåtspartiet med stort P i Stockholm. Pendelbåtar är en modern, effektiv lösning som utnyttjar Stockholms naturliga vattenvägar för att underlätta vardagen för huvudstadsregionens arbetspendlare. Vi har tagit initiativ till pendelbåten Sjövägen och drivit frågan om båtar till och från Slussen under flera år.

Landstingets trafikförvaltning arbetar just nu, tack vare Kristdemokraternas politiska påtryckningar, med att ta fram förslag på hur pendelbåtstrafik kan avlasta den landburna kollektivtrafiken under byggnationen av Slussen. En del av detta är att SL via sin operatör under augusti 2014 kommer att sjösätta en ny pend(EL)båt som är tänkta att bland annat angöra Slussen är en del av detta.

I takt med att pendelbåtstrafiken vid Slussen byggs ut behövs också en ny modern brygg-/terminallösning så att resenärerna på ett smidigt sätt kan kliva på och betala för sig inom pendelbåtstrafiken.

Kristdemokraternas ambition är att pendelbåtarna och Djurgårdsfärjorna ska få en central placering vid Slussen där de kan angöra en pontonbrygga nedanför det så kallade ”bussberget”, där Nacka- och Värmdöbussarna stannar. Det skulle vara en central placering som underlättar och förkortar bytestiden mellan pendelbåt och tunelbane- och busstrafiken, vilket är angeläget för att pendelbåtstrafiken ska få bästa tänkbara förutsättningar att avlasta och utveckla kollektivtrafiken.

35. Alla bussar i SL-trafiken får alkolås

Buss vid hållplats. Foto: Emond Audran/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna prioriterar trafiksäkerhetsfrågorna. För att göra resorna tryggare i Stockholms kollektivtrafik har vi framgångsrikt drivit fram att fler och fler fordon ska utrustas med alkolås.

Ett av våra vallöften inför 2010 var att se till att alkolås successivt skulle införas i alla bussar. Det uppdraget är i princip klart – under 2014 kommer alla SL-bussar ha alkolås.

Med alkolåsen måste alla förare blåsa när de börjar sitt pass, oavsett om de är i garaget eller avlöser en annan förare vid en hållplats.

Redan 2005 motionerade kristdemokraten Åke Holmström om alkolåsen. Steg för steg har förslaget blivit verklighet. I all upphandling av bussar finns alkolås med. Och inte nog med det, även färdtjänsttaxibilar, Roslagsbanans tåg och tunnelbanan kommer att utrustas med alkolås.

Alkoholmissbruk är en hemlighet som många bär på i vårt samhälle. Ibland gör människor dumma saker. Om omdömet sviktar vill Kristdemokraterna att tekniken sätter stopp. Vi arbetar vidare för en säker kollektivtrafik.

31. Cyklister får bättre säkerhet

Parkerad cykel. Foto: "kenny_lex" (Flickr) CC BY-SA

Ett av Kristdemokraternas vallöften inför 2010 var att förbättra tillgängligheten och säkerheten för cyklister. Sedan dess har mycket hänt.

Sedan 2013 kommunicerar SL att det är det tillåtet att ta med sig en hopfällbar cykel i all kollektivtrafik oavsett tid på dygnet eller trafikslag. Det här är ett viktigt inslag i arbetet med att få fler att ställa bilen till förmån för cykel- och kollektivtrafik.

Genom att pendelbåtstrafiken infördes från 2010 öppnades helt nya möjligheter för cykelpendlare mellan exempelvis Lidingö och Nacka eftersom de ombord på pendelbåtstrafiken (och sedan 1 januari 2014 på all båttrafik) får ta med cykel utan extra kostnad. Sjövägen har över 1 000 cyklar på sina båtar per månad.

Det kanske viktigaste arbetet när det gäller cykel är att SL har påbörjat det långsiktiga arbetet med att göra länets cykelparkeringar intill viktiga knytpunkter för kollektivtrafiken säkrare och tryggare. Det sker i nära samarbete med länets kommuner och fastighetsägare. Framför allt sker det när de här knytpunkerna byggs om eller rutas upp.

SL samarbetar också med flera kommuner i länet tillsammans med Stockholm City Bike som från och med den 1 april 2014 på fler än 100 platser erbjuder hyrcyklar till stockholmarna.

Förutom de här åtgärderna har Stockholms läns landsting tagit ansvar för att ta fram en regional cykelstrategi. Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till 20 procent år 2030 genom att bland annat bygga ut de regionala cykelstråken.