Så har vi gjort skillnad

Socialminister Göran Hägglund (KD)

De första 100 dagarna av supervalåret 2014 presenterar Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting 100 områden där Kristdemokraterna har gjort skillnad under sin tid vid makten. Vi berättar om en reform per dag från regeringen eller landstinget på sjukvårds-, folkhälso- eller trafikområdet.

Kristdemokraterna har i relation till sitt valresultat haft stor påverkan på människors vardag. När valåret är här kan vi se att en stor del av våra vallöften är uppfyllda, samtidigt som vi har genomfört många andra stora reformer på de områden som vi har ansvar för.

Kristdemokraterna är ett idéburet parti med goda företrädare, vilket bidrar till att vi får igenom vår politik och kan förbättra vardagen för människor. Inom vården anses Göran Hägglund vara den bästa socialminister som Sverige har haft. Han och barn- och äldreminister Maria Larsson arbetar på nationell nivå med hälso- och sjukvård, samtidigt som Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetar med vård- och trafikfrågor på det regionala planet.

Klicka dig vidare för att få veta mer om Kristdemokraternas arbete:

Aktuellt hos Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting >>

Aktuellt på socialdepartementet i regeringen >>

Regeringens insatser inom vård och omsorg >>

Regeringens insatser inom folkhälsa >>

Nyheter från Kristdemokraterna >>