Så vill vi göra skillnad

Kristdemokraterna fokuserar på barn och unga.

Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där fler tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor, värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen samt ett blomstrande näringsliv.

Vi sätter barn och ungas uppväxtvillkor i fokus för all politik och vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i. Våra förslag kännetecknas av vår syn på familjens betydelse, på det civila samhällets roll och politikens gränser.

Under våren bestämmer sig Kristdemokraterna både på nationell nivå och i Stockholm för de valprogram som vi söker väljarnas förtroende för att genomföra. Här kan du läsa mer om vilken politik vi vill driva:

Barns och ungas uppväxtvillkor >>

Vår politik för vården och omsorgen i hela landet >>

Vår politik för vården och trafiken i Stockholm >>