55. Tunnelbanans linje till Hagsätra blir blå

Karl Henriksson (KD) talar på presskonferensen om den nya tunnelbanan.

I tisdags beslutade landstingsfullmäktige om den historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Alliansen bygger nio nya stationer och 19 nya kilometer tunnelbana. För Kristdemokraternas del innebär den här så kallade Stockholmsöverenskommelsen att vår linje om att göra Hagsätragrenen blå får gehör.

– Jag är speciellt glad för att det här kommer att leda till en femtioprocentig kapacitetsökning på de tre gröna linjerna söder om innerstan. Det här är en oerhört viktig del av lösningen på Stockholms trafikproblem och en historisk satsning, sa Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson när överenskommelsen presenterades i november.

Kristdemokraternas prioriteringar när det gäller att bygga ut tunnelbanan har varit att bygga tunnelbana till Nacka och att konvertera en av de gröna linjerna söder om innerstan till blå linje. Genom att låta den blå linjen fortsätta söder om innerstan och grena ut sig till Nacka och Hagsätra blir det både bra trafik med hög kapacitet till Nacka och en avlastning av de gröna linjerna. Kapaciteten från Hagsätra, Farsta och Skarpnäck kan höjas med 50 procent. Och det behövs – människor reser i dag som packade sillar på den gröna linjen söder om T-centralen.

Med den här lösningen kan tågen gå i treminuterstrafik i Söderort. Kristdemokraterna har därför bildat opinion för en blå Hagsätralinje. När regeringens förhandlingspersoner hade med lösningen i sitt besked i somras välkomnade Kristdemokraterna detta.

Nu vill vi ta nästa steg. Tunnelbanan behöver byggas ut mer, så det är dags att gå tillbaka till planeringsbordet. Ett sätt att gå vidare är att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.

45. Södra Stockholm får en ny spårväg

Tvärbanan, en av Stockholms spårvägar. Foto: Dmitry G, Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick förra gången till val på att bygga Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö. Efter att ha drivit opinion för frågan i Stockholms läns landsting ser vi nu att trafikförvaltningen utreder möjligheten att bygga spårväg i Södra Stockholm.

Karl Henriksson (KD)– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterade Karl Henriksson (KD) trafiknämndens beslut om den fördjupade förstudien som ska möjliggöra en snabb byggnation.

Beslutet kom hösten 2012. Tidigare hade Karl Henriksson tillsammans med andra kristdemokrater bland annat skrivit om behovet av spårväg i Söderort på DN Debatt. I artikeln konstaterade de bland annat:

I Kristdemokraternas vision för framtidens kollektivtrafik ingår Spårväg Syd i ett sammanhängande spårnät. Då skapas möjligheter att effektivisera användningen av depåer och fordon. Vi vill även utreda möjligheten att knyta ihop Spårväg Syd med Tvärbanan genom att förlänga Spårväg Syd från Älvsjö till Gullmarsplan.

Kristdemokraterna anser att Flemingsberg, Älvsjö och Kungens kurva/Skärholmen är tre nyckelområden för tillväxt och företagande i södra Stockholm. I Flemingsberg finns bland annat tre högskolor, Huddinge sjukhus och bytesmöjligheter till såväl pendeltåg som fjärrtåg. I Älvsjö finns bland annat Stockholmsmässan och bytespunkt för pendeltågstrafiken. Kungens Kurva/Skärholmen är norra Europas största handelsområde. Därför vill vi att Spårväg syd byggs så fort som möjligt.