46. Provköp för att kolla om butiker tar leg blir tillåtet

Öl. Foto: John Blyberg/Wikimedia Commons

Från och med 1 maj i år får kommuner genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel för att se om butiker kontrollerar åldern på den som köper. Den nya lagen är ett led i Maria Larssons och övriga regeringens arbete för att skydda barn och unga från skador av alkohol och tobak.

Sverige är ett av de första länderna att ha en lag för så kallade ”mystery shoppers”. Kommunerna får nu lagstöd för att skicka fram personer (18 år och uppåt) som handlar läkemedel, alkohol eller tobak. Butiker som inte sköter sig vet att de har ögonen på sig.

Maria Larsson (KD)– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när förslaget presenterades.

Åldersgränsen för de här varorna är 18 år. Att upprätthålla åldersgränserna har alltid varit en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Vi vet att barn och unga löper stor risk att skadas av alkohol och tobak. Även värktabletter och andra typer av receptfria läkemedel är ett utbrett problem bland ungdomar. Med kontrollköp har man därför ett sätt att begränsa tillgången till alkohol, tobak och läkemedel i butiker.

23. En samlad myndighet för folkhälsa

Grönt äpple. Folkhälsa. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I dag den 23 januari är Folkhälsomyndigheten 23 dagar gammal. Den ansvarar sedan årsskiftet för hälsofrågor på nationell nivå.

– Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund.

Kristdemokraterna ser gärna att antalet myndigheter blir färre. På så sätt blir statens arbete ofta effektivare. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, och tar samtidigt över en del uppgifter från Socialstyrelsen. Uppgifterna handlar bland annat om smittskydd, frågor om icke smittsamma sjukdomar, levnadsvanor och ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak).