66. Sverige får privata apotek

Rådgivning i ett av de privata apotekskedjor som har öppnat. Foto: Apoteket Hjärtat (CC BY-SA)

Det har blivit dags att gå tillbaka i tiden, till en period då Sverige som ett av de sista länderna i världen hade ett statligt monopol i stället för en privat apoteksmarknad. Året var 2008. En socialminister med förkärlek för valfrihet hade emellertid andra planer.

Så här skrev socialministern, med namnet Göran Hägglund och partibeteckningen kristdemokrat, på Dagens Nyheters debattsida den 5 januari 2008:

Patienter i Sverige ska på ett enkelt och tryggt sätt kunna köpa sina läkemedel. Regeringen har som målsättning att öka tillgängligheten och förbättra servicen för patienter och kunder på landets apotek. Det ska bli enklare att köpa sin medicin. Genom att ge fler möjlighet att driva apotek frigörs företagsamhet och initiativkraft som i dag är inlåst. Det handlar både om att ge farmaceuter möjlighet att bli egna och förverkliga egna idéer och om butikskedjor som kan erbjuda nya tjänster och nya koncept.

 

Så blev det. Den 1 juli 2009 trädde den nya lagen igenom som innebar att apoteksmarknaden omreglerades. Den som har tillstånd av Läkemedelsverket får sedan dess driva detaljhandel med läkemedel. Apoteket AB, som tidigare hade monopol, fick sälja en del av sina apotek.

Göran Hägglund (KD)– Apoteket AB ska naturligtvis bibehålla en del och inte utsättas för dramatiskt stora förändringar som försvårar deras möjligheter att fungera. Å andra sidan måste de andra aktörerna få in en fot. Är det för få som säljs, kommer man inte att få en förändring på marknaden, sa Göran Hägglund till Dagens Nyheter i januari 2008.

Monopolet infördes på 1970-talet och trädde i full kraft på 1990-talet. En sådan omfattande omreglering föregicks av noggrant utredande och analyserande, och bestod av flera övergångsregler. Resultatet ser vi nu några år efteråt. Trots dystra farhågor från vissa håll har apoteken blivit 356 fler. De har längre öppettider och fler har söndagsöppet. Ett trettiotal apotek har etablerats på platser som inte tidigare hade apotek. Även apoteken i glesbygd har blivit kvar.

Finns då ingen smolk i glädjemedicinkoppen? Jo, faktiskt konstaterade Statskontoret förra året i sin utvärdering av reformen att förutsättningarna för personalens kompetensutveckling hade försämrats, vilket kunde leda till sämre patientsäkerhet. Göran Hägglund har dock påpekat att Läkemedelsverkets föreskrifter säger att all personal ska få tillgång till den fortbildning som arbetet kräver. Regeringen har också gett Läkemedelsverket i uppdrag att ta fram indikatorer på patientsäkerhet på apotek.

– Man ska komma ihåg att vi har gått från en situation med en aktör till ett tiotal, och dessutom har Apoteksgruppen ett 170-tal apotek som drivs av enskilda personer. Vi har en betydlig större mångfald nu, och det har lett till lägre priser på en del storsäljande läkemedel, kommenterade Göran Hägglund uppgifterna till TT.

Tack vare Kristdemokraterna finns i dag aktörer som är stora och små, statliga och privata, på en marknad där kundnyttan och serviceutbudet har ökat kraftigt. Kristdemokraterna fortsätter att arbeta för valfrihet med patienten i fokus och en god tillgång till läkemedel.

62. Ett särskilt stöd för apotek i glesbygd

Apotek. Foto: Wikimedia Commons

Kristdemokraterna har under sin tid med ansvar för socialdepartementet i regeringen tagit bort Apotekets monopol, vilket har lett till att tillgängligheten till läkemedel har ökat kraftigt. Från och med i år kan apotek som ligger i glesbygd också få bidrag från staten.

Apotek i glesbygd är ofta lönsamma. För att tillgodose och upprätthålla en god försörjning av läkemedel i hela landet har socialminister Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen ändå infört ett särskilt stöd för apotek i glesbygd. De här apoteken gör det lättare att bo i alla delar av landet eftersom man får en fortsatt god nivå av samhällsservice.

De apotek som kan få stödet måste uppfylla tre krav:
– De ska ligga minst 20 kilometer från närmaste apotek
– De ska vara öppna året runt
– De ska ha en försäljning som ligger mellan 1 miljon och 10 miljoner kronor per år.

Enligt beräkningar från Tandvårds- och läkemedelsverket kommer 57 apotek att få dela på 20 miljoner kronor under 2014.

40. Bättre vård, omsorg och hälsa med E-hälsomyndigheten

E-hälsa. Foto: Stefan Evertz (CC BY-SA)

Rätt person får rätt information vid rätt tillfälle. Ja, så skulle man kunna beskriva e-hälsa. Det handlar om att datorerna på sjukhusen och apoteken jobbar bra tillsammans. Och det handlar om register och statistik.

För att få en bättre vård, omsorg och hälsa i Sverige satsar Göran Hägglund och övriga regeringen på att utveckla e-hälsan. Ett viktigt steg i det arbetet togs vid nyår, då den nya E-hälsomyndigheten kickade igång.

40 gh– Utvecklingen inom e-hälsoområdet har de senaste åren gått framåt, därför är det glädjande att vi nu får en myndighet som kan fokusera på det här området, säger socialminister Göran Hägglund med anledning av den nya myndigheten.

E-hälsomyndigheten ansvarar för register och datorfunktioner som apotek, sjukhus och andra vårdgivare behöver ha för att hantera mediciner på ett effektivt och säkert sätt.  Den lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige, som motsvarar 90 procent av alla recept på läkemedel i Sverige.

Myndigheten har också andra ansvarsområden. Ett av dem är att alla i Sverige ska få personliga hälsokonton, ett projekt som heter Hälsa för mig och som startar i år. E-hälsomyndigheten tog över uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag tidigare hade, men arbetar också med regeringens satsningar på e-hälsa. E-hälsomyndighetens generaldirektör heter Torsten Håkansta och dess ordförande heter Lena Lundgren.

Genom bättre möjligheter att sprida information kan patienter få mer kunskap om sina sjukdomar. IT-lösningar ger verktyg för att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete, vilket ger ökad patientsäkerhet, högre vårdkvalitet och minskade kostnader. Kristdemokraterna har därför i flera år varit pådrivande för samordnade IT-lösningar inom vården. Göran Hägglund har också varit drivande för e-hälsa på europeisk nivå.

– Tekniken kan spara enorma summor pengar för varje land men framför allt sparar det mänskligt lidande. Här ligger Sverige i framkant men jag hoppas kunna driva på utvecklingen ännu mer i både Sverige och övriga EU, sa Göran Hägglund till Svenska Dagbladet när Sverige under förra mandatperioden var ordförandeland i EU.

 

Här kan du läsa mer om E-hälsomyndigheten >>