81. En möjlig pendeltågslinje norr om Stockholm

SL:s pendeltåg. Foto: "DavidArthur"/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm är det mest drivande partiet för Norrortsbanan, en pendeltågssträcka som bland annat går till Kista och Täby. SL utreder nu frågan.

I början av 2012 diskuterade politikerna det nya förslag för kollektivtrafiken som de två studenterna David Tiberg och Alexander Pikosz vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram. Kristdemokraterna var det enda partiet som gav sitt tydliga stöd med en gång.

– Det kan vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby, samt ett alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. Norrortsbanan måste bli föremål för grundlig analys, sa Michael Stjernström (KD), gruppledare i trafiknämnden till Mitt i Kista.

Senare har Kristdemokraterna drivit opinion för Norrortsbanan genom debattartiklar och arbete i trafiknämnden i landstinget. Vi fick med oss Alliansen på att undersöka Norrortsbanan som en möjlighet i en idéstudie om hur nordöstra Stockholm ska få en kollektivtrafik med högre kapacitet.

– Att SL nu ska utreda Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista är positivt. Med pendeltåg från Täby till Stockholms centralstation kan restiden halveras till omkring 15 minuter utan att resenärerna behöver göra något påfrestande byte, kommenterade Michael Stjernström, i juni 2012.