77. Alla barn i Stockholm får vaccination mot hepatit B

Vaccination av barn. Foto: Pascal Dolémieux/Sanofi Pasteur (CC BY-SA)

Under 2013 införde Stockholms läns landsting vaccination mot hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Initiativet kom från Kristdemokraterna.

När Alliansen presenterade sin budget under våren året före var vaccinationen med. Kristdemokraterna, som sätter barn och unga i fokus, drev frågan, inte minst för att skydda barn som reser utomlands.

– Det är en viktig folkhälsoinsats, liksom att vi för några år sedan införde pneumokockvaccination så att alla föräldrar som ville kunde ge sina barn det. Båda reformerna har varit på initiativ av mitt eget parti. Det här är angelägna folkhälsoinsatser, och jag tror att de kommer att betyda mer än mycket annat som vi diskuterar i dag därför att det får en långsiktig verkan, sa Kristdemokraternas landstingsråd Stig Nyman (KD) när budgeten debatterades.

Nu är hepatit B med i vaccinationsprogrammet för barn. Alla barn födda efter 1 oktober 2012 får gratis vaccination på barnavårdscentralen.

27. Stockholms barn får höjt perukbidrag

Kristdemokraterna är barnens parti. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. När barn drabbas av sjukdomar som gör att de tappar håret vill vi göra det lättare för dem i den situation de är. Därför är vi glada över att ha kunnat driva igenom ett höjt bidrag till peruker för barn i Stockholm.

Peruk.Från och med 1 januari 2013 är bidraget för peruker till barn 6 000 kronor per år i Stockholms län. Tidigare var det 4 000 kronor. Höjningen har kommit till tack vare Kristdemokraterna.

Det ska inte vara en ekonomisk fråga för barn att få de hjälpmedel som behövs. Alla barn, oavsett orsak, med behov av peruk eller hårersättning i Stockholms län ska få detta. En viktig orsak är att barnen vill kunna känna sig som sina kompisar om de har svåra sjukdomar där medicineringen gör att de tappar sitt vanliga hår.

14. Små barn med hjärnskador får bättre vård

 Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons CC BY-SA

Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Ett av våra mål när det gäller vården i Stockholm har varit att förbättra vården för små barn med förvärvade hjärnskador. Nu har vi drivit fram ett vårdprogram för sjukgymnastiken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Förvärvade hjärnskador hos barn kan uppstå av flera orsaker. Huvudet kan ha blivit skadat vid en trafikolycka eller andra smällar. Barnet kan ha fått en hjärntumör, ha varit nära att kvävas eller ha varit nära att drunkna. Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska Univiersitetssjukhuset, arbetar med barn upp till 18 år med allt från att få tillbaka basfunktioner till att motverka svårigheter som kan uppstå av att barnet inte kan röra sig.

Sjukgymnasterna på sjukhuset arbetar enligt det vårdprogram som Kristdemokraterna har fått på plats. Systematiskt arbetar de för att barnen ska få så bra fysisk förmåga som möjligt. Genom att följa vårdprogrammet höjs kvaliteten på vården och rehabiliteringen, vilket bidrar till att hjälpa de familjer som drabbats.