90. Vården i livets slutskede blir bättre

Blommor. Vården i livets slutskede.

Ett av Kristdemokraternas vallöften inför 2010 års val var att utveckla vården i livets slutskede. När ingen bot finns att få är människovärdet intakt. Då träder den palliativa vården in för att lindra smärta, och ge stöd socialt, psykologiskt och andligt.

Regeringen stöder i dag tack vare Kristdemokraterna användningen av Palliativregistret. Det är ett kvalitetsregister. Personalen som har vårdat en just avliden patient besvarar ett 30-tal frågor. Syftet är att alla som dör när det är väntat av sjukvården ska känna trygghet när det gäller de punkter som frågorna tar upp.

Utöver palliativregistret satsar regeringen på smärtlindring på hospice inom ramen för satsningen på äldre. Man stimulerar också till en ökad användning av metodiken brytpunktssamtal i den palliativa vården.

Enligt Kristdemokraternas synsätt behöver människor inte dödshjälp utan livshjälp. Alla har rätt till värdig vård i livets slutskede och en värdig död. Det handlar om att bemötas med värdighet i alla livets skeden.