98. Satsning på att göra köerna i cancervården kortare

Rosa bandet, cancer. Foto: Wikimedia Commons

Förra veckan presenterade socialminister Göran Hägglund (KD) en rekordsatsning på att göra köerna inom cancervården kortare. Totalt avsätter regeringen två miljarder kronor på att bland annat se till att svåra operationer genomförs på färre platser än i dag.

Satsningen har mycket goda förutsättningar att ytterligare förstärka den svenska cancersjukvården. Den kommer att bidra till kortare väntetider, större jämlikhet i vårdkvalitet och sannolikt ytterligare ökade chanser att överleva sjukdomen. Den är en del av den nationella cancerstrategin och motsvarar 500 miljoner kronor om året.

Göran Hägglund (KD)− I ett landsting kan man behöva vänta tre gånger så länge som i ett annat. Det är betydande skillnader som inte är så enkla att förklara, sa Göran Hägglund till Dagens Nyheter när han presenterade nyheten.

Behandlingen av ovanliga cancerformer ska samlas till färre sjukhus än i dag.

– Ovanliga operationer kommer att genomföras på färre ställen än i dag för att uppnå en högre kvalitet. Vi vet att människor är beredda att åka en bit om man vet att det medicinska resultatet blir bättre, säger Göran Hägglund till Dagens Nyheter.

Under året kommer regeringen att ta fram en fyraårig plan för satsningen. Enligt Dagens Medicin kommer den att innehålla representanter från regeringskansliet, myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting, Regionala cancercentrum och patientorganisationer samt professionernas organisationer.

Långa väntetider till behandling orsakar onödigt psykiskt lidande hos många patienter. I den här satsningen kommer regeringen att titta extra på ett system som Danmark har infört. Det har där lett till att överlevnaden vid cancerdiagnos har ökat och att väntetiderna har minskat, liksom de regionala skillnaderna i väntetider. Väntetiderna till behandling av de cancersjukdomar som omfattas av särskilda väntetidsregler är väsentligt kortare. Vidare har den allmänna patientnöjdheten i cancervården ökat.

I kampen mot cancer ligger Sverige bra till jämfört med övriga OECD-länder. Göran Hägglunds och övriga Alliansens satsning ska bidra och stimulera till ett snabbt förlopp mellan remiss och behandlingsstart, och till snabb diagnos. Kristdemokraterna står i täten för arbetet för att fler ska överleva och för att människors lidande ska minska. Fuck cancer.

34. Sverige får en nationell strategi mot cancer

Bröstcancer (tumör vid pilen). Foto: NIH Senior Health/Wikimedia Commons Att stegvis utveckla och förbättra den svenska cancervården. Så gick tankegångarna inför den nationella cancerstrategi som Göran Hägglund drog igång 2009.

– Syftet är att stimulera landsting och regioner att möta den kraftiga ökning av antalet cancerfall som vi tyvärr har framför oss, sa socialministern till TT när han berättade om satsningen.

Antalet personer med cancer kommer att vara dubbelt så många 2030 som de var 2007. Det beror på att befolkningen ökar, att befolkningen blir allt äldre och att fler cancersjukdomar förekommer oftare.

Totalt har regeringen satsat 287 miljoner kronor på strategin. Under 2013 handlade det om 60 miljoner kronor. Åtgärderna i strategin handlar i första hand om att ändra det strategiska arbetssättet, inte att öka kostnaderna. Insatserna som strategin tar upp är bland andra:

  • Cancercentrum på sex platser i landet. På så sätt sprids kunskaper samtidigt som kunskap inhämtas på fler platser. Det gör att vi får veta mer om hur cancer ska botas.
  • Förebyggande arbete, det vill säga exempelvis att verka för minskad tobaksrökning och undersökningar för att upptäcka cancer på så tidigt stadium som möjligt.
  • Bättre organisation.
  • Mer samarbete mellan landstingen och i hela landet.
  • Minska skillnaderna mellan olika grupper av befolkningen.