25. 400 nya vårdplatser i Stockholm

Sjukhussäng på Södersjukhuset.

Ett av de viktigaste vallöftena som Kristdemokraterna lyfte fram inför valet 2010 var att skapa 400 nya vårdplatser. Hur många är beslutade i dag? 850 stycken.

Stockholms län växer rekordsnabbt. Dessvärre hade antalet vårdplatser inte ökat nämnvärt på lång tid. Det här har skapat problem i sjukvården. Om det inte finns tillräckligt många vårdplatser riskerar patienter att skickas hem när de egentligen borde få stanna på sjukhus. En alltför tidig hemgång innebär dock ofta att patienten inom kort läggs in igen.

Inte minst gäller det här äldre personer. Kristdemokraterna lovade därför 400 nya vårdplatser, så att den som behöver vård inte ska behöva skickas hem.

I landstingets budget för 2013 beslutade Alliansen om en upprustning som innebär 850 nya vårdplatser i Stockholms län. Den geriatriska vården (äldrevården) byggs ut över länet med ökad tillgång till diagnostik, behandling, och andra specialistkompetenser. Dessutom inrättar vi nya sjukhus, bland annat med äldreprofil, där vi samlar kompetens inom äldrerelaterade sjukdomar och skador. Den palliativa vården och den avancerade sjukvården i hemmet breddar sina uppdrag så att de kan ta emot fler patienter. Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus och Sollentuna sjukhus får tillsammans 350 nya vårdplatser och planeras vara färdigrenoverade 2015–2016.

Framöver kommer arbetet med att möta behovet hos Stockholms växande befolkning att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Kristdemokraterna arbetar vidare för att stockholmarna ska få god tillgång till vård utifrån sina behov.