22. Krafttag i politiken för alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol. Foto: "MichaelGG"/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

– Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.

Så sa Kristdemokraternas minister Maria Larsson, som har ansvar för många av folkhälsofrågorna, när hon lanserade regeringens strategi för det så kallade ANDT-området 2011. Sedan dess har strategin omsatts i en rad åtgärder. De handlar om att begränsa tillgängligheten, bekämpa narkotika, ge vård och behandling, ha bra kontroller av tobak och alkohol samt arbeta förebyggande.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

– Vi måste ha en långsiktighet och uthållighet i de här frågorna, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när strategin förbereddes.

Här kan du läsa vilka insatser regeringen gjorde under 2013 (sida 55) >>

 

8. En effektivare lag mot dopning

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till dopningsmedel måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

Anabola steroider. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I november 2010 lade Maria Larsson, ansvarig minister för dopningsfrågorna, fram en proposition med förslag på ändrade lagar för att bekämpa dopningen i Sverige. Riksdagen beslutade i februari 2011 att göra förslagen till lag och den 1 april samma år trädde ändringarna i kraft. Sedan dess har landet en skärpt dopningslag med höjd maxgräns till sex år i fängelse. Lagen gäller också för substanser som ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon.

En av anledningarna till att lagändringarna behövdes var att det har blivit lättare att komma över dopningsmedel via internet. Nya substanser som inte hunnit bli dopningsklassade sprids snabbt. Med den nya lagen har polis och tull nu möjlighet att beslagta substanser som kan användas i missbrukssyfte. Samtidigt har Statens folkhälsoinstitut fått ökade befogenheter.