84. Ny lag för att hantera mänskliga organ

Organdonation. Foto: Magnus D/Flickr (CC BY-SA)

Få saker är så känsliga att transportera som mänskliga organ vid en transplantation. För att skydda människors hälsa har EU tagit fram ett direktiv, som regeringen med Kristdemokraterna vid ansvaret har infört i Sverige.

Göran Hägglund (KD)När EU:s bestämmelser ska anpassas till svenska förhållanden krävs en noggrann översyn. I det här fallet införde ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen en ny lag. Den innebär bland annat att de sjukhus som är involverade vid en organtransplantation ska rapportera om händelser som kan leda till allvarliga biverkningar eller att smittsamma sjukdomar överförs.

Dessutom ska Socialstyrelsen upprätta ett register över de sjukhus som ansvarar för att ta tillvara organ och utföra transplantationer. På så sätt blir tillsyn, forskning och statistik bättre – och i förlängningen patientsäkerheten.

Kristdemokraterna arbetar för att fler ska kunna donera organ. För ett år sedan tillsatte Göran Hägglund en utredning som ska se över möjligheten till fler donationer. Han skrev om behoven i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Ett nytt hjärta innebär skillnaden mellan liv och död. Detta vet svenskarna. Det är säkerligen därför som så många som 80 procent enligt olika undersökningar är positivt inställda till att donera organ efter sin död. Hälften av dessa har dock inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt.
Att så många som 800 personer står i kö för organtransplantation visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet för att om möjligt ge dessa patienter livsmöjlighet.

 

56. Ett starkare skydd mot förfalskade läkemedel

Medicin. Foto: Pixabay (Public Domain)

Genom att regeringen med Göran Hägglund i spetsen har infört tydligare definitioner är det i dag svårare att sälja förfalskade läkemedel i Sverige. Dessutom har det införts nya krav på säkerhetsdetaljer för medicinernas märkning.

En stor orsak till de lagändringar som EU har tagit fram och som nu är anpassade till det svenska regelverket är handeln med förfalskade läkemedel på internet.

Göran Hägglund (KD)– Denna handel kan angripas från två håll, dels genom internationellt samarbete för att komma produktionen, dels nationellt genom att patienter informeras om förekomsten av förfalskade läkemedel samt risken med dessa, sa socialminister Göran Hägglund under förra mandatperioden, när regelverket arbetades fram.

Enligt uppskattningar på EU-nivå är omkring en procent av alla läkemedel som säljs i unionen förfalskade. De nya bestämmelserna beslutades av riksdagen i januari förra året och infördes i mars.

36. Ordning och reda på pengarna när man får vård i annat EU-land

Lagen reglerar pengar vid vård i annat EU-land. Foto: "Avij"/Wikimedia Commons

Arbetet i regeringen handlar inte bara om stora reformer som får stort genomslag i medier eller blir en snackis vid landets fikabord. Den som vill framstå som extra insatt i reglerna kring sjukvården vid nästa kafferast kan dock med fördel flika in något i samtalet i stil med ”ja, sedan har vi ju patientrörlighetsdirektivet som infördes under 2013”. 

Det här med patientrörlighetsdirektivet är alltså en ny lag i Sverige som Göran Hägglund införde under 2013. Den gör klart vad som gäller om man får vård i ett annat EU-land. Genom lagen vet vi hur pengarna som man ska få i ersättning ska beräknas, hur rätten att ansöka om förhandsbesked fungerar, vilka möjligheter man har att överklaga besluten till en förvaltningsdomstol och hur kostnaden ska fördelas mellan staten, kommuner och landsting.

Göran Hägglund (KD)– Detta är en utveckling i rätt riktning. Det innebär att patientmakten och patientens valmöjligheter förstärks ytterligare, sa socialminister Göran Hägglund när regeringen beslutade om saken.

Kristdemokraterna var på europeisk nivå en drivande kraft till att EU bildades. Vi är positiva till EU och dess fria rörligheter av varor, tjänster, kapital och människor. Vi anser därför också att sjukvården omfattas av den fria rörligheten inom EU. Därför var Göran Hägglund starkt pådrivande för patientrörlighetsdirektivet när Sverige senast var ordförandeland i unionen.

–  Vi i Sverige har jobbat jättehårt för EU:s patientrörlighetsdirektiv och vi kan ta åt oss mycket av äran. Men ännu har vi inte alla saker på plats, säger Göran Hägglund i en intervju med tidningen Föräldrakraft.

 

Här kan du läsa mer om vad lagen innebär i Sverige >>