23. En samlad myndighet för folkhälsa

Grönt äpple. Folkhälsa. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I dag den 23 januari är Folkhälsomyndigheten 23 dagar gammal. Den ansvarar sedan årsskiftet för hälsofrågor på nationell nivå.

– Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund.

Kristdemokraterna ser gärna att antalet myndigheter blir färre. På så sätt blir statens arbete ofta effektivare. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, och tar samtidigt över en del uppgifter från Socialstyrelsen. Uppgifterna handlar bland annat om smittskydd, frågor om icke smittsamma sjukdomar, levnadsvanor och ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak).