49. Bättre forskning genom samarbete med industrin

Stig Nyman (KD) undertecknar avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca.

Kristdemokraterna i Stockholm lovade inför valet 2010 att forskning och utvecklingen skulle bli bättre genom samverkan med läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin. Sedan dess har vi inlett samarbete på flera områden.

Det mest synliga resultatet heter 4D. Det är ett projekt i Stockholms läns landsting som ska hitta snabbare sätt att omsätta forskning till behandlingar när det gäller de fyra vanligaste folksjukdomarna artrit, diabetes typ 2, bröstcancer och hjärtsvikt.

– Det här är embryot till ett nationellt projekt vi nu börjar med i liten skala här i Stockholms län och ett bra sätt att ta tillvara den forskningskompetens som finns i länet sedan Astra Zeneca lade ner forskningen i Södertälje, sa forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD) när han presenterade satsningen våren 2013.

Landstinget satsar 30 miljoner kronor på projektet – pengar som läggs till de tre miljarder som Alliansen varje år lägger på forskning. Under 2012 ökade anslaget med 100 miljoner kronor. Pengarna användes bland annat tillsammans med AstraZeneca och KTH.

– För att leverera bra sjukvård måste vi öka kompetensen, och locka hit både enskilda forskare och företag, sa Stig Nyman till Ny teknik när satsningarna presenterades.

Det senaste tecknet på Kristdemokraternas genomslag är ett nytt samarbete med AstraZeneca. Syftet är att hitta läkemedel till rimlig kostnad. Genom att kombinera Stockholms läns landstings kunskap om patienternas behov med AstraZenecas kompetens när det gäller att utveckla läkemedel kommer resurser att utnyttjas mer effektivt än tidigare.

18. Ny modell för priset på läkemedel

Mediciner. Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA

I höstas presenterade regeringen den glädjande nyheten att priserna sänks på ett antal läkemedel.

– Vi har haft en process där vi har samtalat med läkemedelsindustrin om hur vi både ska kunna spara pengar och se till att vi får en bättre, fungerande läkemedelsförsörjning. Nästa år (2014) kommer vi att kunna sänka kostnaderna för läkemedel med 400 miljoner kronor. På ett par års sikt handlar det om 800 miljoner kronor. Det här gör vi parallellt med att vi har processer som leder till att vi får en bättre genomgång av läkemedel, så att det fungerar på barn, och att vi snabbare kan införa moderna läkemedel, sa socialminister Göran Hägglund när statens budget presenterades i höstas.

Överenskommelsen med industrin innebär att receptbelagda läkemedel som är äldre än 15 år sänks med 7,5 procent. Mediciner som når 15 års ålder sänks automatiskt.

– Man ska ha klart för sig att väldigt många av de här läkemedlen, de som köper dem är många gånger högkonsumenter av läkemedel och där finns ju högkostnadsskyddet. Den stora besparingen kommer för det offentligas del, kommenterade Göran Hägglund till Dagens Nyheter.

Tack vare den här reformen som Kristdemokraterna i regeringen tagit fram främjas tillgången till medicin. Samtidigt stimuleras forskning och innovation på läkemedelsområdet.

Uppdaterat:
Lagrådsremissen för att införa förslagen beslutades av regeringen den 16 januari och presenterades den 20 januari. Här kan du läsa mer om den >>