64. Störningsinformationen blir bättre i SL-trafiken

Störningsinformation på SL.se

När störningar drabbar kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna snabbt och tydligt får information om vad som har hänt. Därför lovade Kristdemokraterna inför förra valet att förbättra störningsinformationen i SL-trafiken. 

En rad insatser har sedan dess införts för att göra informationen bättre. Det tydligaste är kanske att SL numera enbart arbetar med realtidsinformation på sin webbsida, det vill säga information om när bussar och tåg förväntas komma till stationen baserat på var de för tillfället befinner sig. SL finns också numera på Facebook, där det informerar om pågående trafikstörningar, alternativa resvägar och restider. Även här i realtid.

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att byta ut gamla elektroniska informationstavlor mot nya med realtidsinformation. Kristdemokraterna och övriga Alliansen i Stockholms läns landsting har också organiserat om, så att SL har ansvar för all störningsinformation. Tidigare var ansvaret uppdelat mellan SL och Trafikverket.

En stor del av förbättringarna rör personer med funktionsnedsättningar. Alliansen har infört en tillgänglighetsgaranti. Om personer med funktionshinder inte kan resa med SL på grund av exempelvis en trasig hiss, buss eller rulltrappa får de beställa taxi. All SL-personal ska gå igenom en utbildning om hur tillgänglighetsgarantin fungerar. Samtidigt pågår en snabb utbyggnad av antalet ”pratorer” för personer med funktionsnedsättningar. Pratorer är de knappar som resenären kan trycka på för att höra en röst tala om när nästa buss kommer.

60. Personer med funktionsnedsättning får välja hjälpmedel

Hörapparat. Foto: "Nordelch"/Wikimedia Commons

Den som har en funktionsnedsättning är ofta i behov av speciella produkter, till exempel rullstolar eller hörapparater. Kristdemokraterna, som värnar valfriheten inom vården, har tillsammans med övriga regeringen beslutat att den enskilde individen själv ska få större frihet att välja vilket hjälpmedel han eller hon vill ha.

Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som förtydligar att den som har en funktionsnedsättning har rätt att välja hjälpmedel, om det framstår som befogat utifrån behov och kostnader. Skälet är bland annat att brukaren själv oftast är den som bäst vet om sina behov, och därför ökar möjligheten att rätt person får rätt hjälpmedel.

Maria Larsson (KD)– Vi vill flytta makten från politiker och profession till de enskilda människorna. De vet bäst vilka hjälpmedel de behöver för att vardagen ska underlättas, sa barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till Dagens Nyheter när hon 2011 tillsatte utredningen som ledde fram till lagförslaget.

Möjligheten att välja hjälpmedel prövades först i tre år i landstingen i Kronoberg, Södermanland och Stockholm.

 

51. Tunnelbanan får toaletter

Toalettstol.

Att få bort hisskisset är ingen skitfråga. Kristdemokraterna har drivit igenom att Stockholms tunnelbana ska få toaletter, vilket kommer att underlätta för många nödiga resenärer. Inte minst är det här viktigt för personer med funktionsnedsättningar.

Karl Henriksson (KD)– Egentligen är det uppseendeväckande att det nästan aldrig finns kundtoaletter på tunnelbanestationerna. Bristen på toaletter är ett problem inte minst för många barnfamiljer, funktionshindrade och äldre personer. Vi kristdemokrater anser att tunnelbanans stationer ska utrustas med toaletter i samband med att stationer byggs om, rustas upp eller då nya stationer tillkommer, sa Karl Henriksson (KD) när Kristdemokraterna berättade om planerna 2012.

Sedan dess har frågan hanterats av landstingets politiska organ. Trafikförvaltningen sade nej till det förslag som fanns om att införa toaletter i tunnelbanan, men färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, där Karl Henriksson är ordförande, föreslog för trafiknämnden att utrusta tunnelbanans stationer med toaletter. Man måste se frågan ur resenärernas perspektiv, konstaterade Karl Henriksson. En effekt av att införa nya toaletter skulle också vara att urinstanken i tunnelbanans hissar minskade.

– Bristen på toaletter i tunnelbanan, samt bristen på information om var offentliga toaletter finns i anslutning till kollektivtrafiken, är ett problem för många resenärer. För människor med funktionsnedsättning, äldre personer och barnfamiljer är det viktigt att ha information om vart närmsta offentliga toalett finns i anslutning till kollektivtrafiken, sa han när beredningen lade fram sitt förslag.

När stationer byggs om eller nya stationer byggs kommer SL att bygga toaletter. Först ut blir Hallunda och Norsborg.

– Det är egentligen konstigt att ingen tunnelbanestation redan har offentliga toaletter. Det här en relativt enkel åtgärd när stationerna ändå byggs om, men den kommer att innebära en stor lättnad för resenärerna när behoven uppstår, säger Karl Henriksson.

32. Pengar till tandvård för personer med funktionsnedsättning

Tandborste. Foto: Michiel 1972/Wikimedia Commons CC BY-SA

En av socialminister Göran Hägglunds stora reformer under sin tid i regeringen är tandvårdsreformen. Den har sjösatts i flera steg. Det tredje steget trädde i kraft den 1 januari 2013 och innebär att personer med funktionsnedsättning som har stora behov av tandvård får stöd.

På grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning kan människor få problem med tänderna. De kan till exempel behöva gå till tandläkaren oftare för att förebygga allvarliga besvär. Genom det här tredje steget får de billigare tandvård.

De första två stegen handlade om ett statligt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd. Göran Hägglund införde dessa 2008. Tandvårdsreformen handlar om att minska kostnaderna för dem som besöker tandvården. Kristdemokraterna vill på så sätt uppmuntra till regelbundna besök.

Den billigare tandvården till personer med funktionsnedsättningar som har stora behov har två former: Dels ett särskilt tandvårdsbidrag, dels en möjlighet till att få vård till samma kostnad som inom sjukvården. Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och max 1 200 kronor per år.

 

Regeringens förslag om att införa det tredje steget i tandvårdsreformen >>