75. Pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm

Snabbgående pendelbåt. Konceptbild: Magnus Forsberg, SSPA

Pendelbåtslinjer på Stockholms inre vattenvägar var ett tydligt vallöfte från Kristdemokraterna i Stockholms län inför valet 2010. Inte minst har vi velat införa en pendelbåt till Ekerö. Sedan dess har vi fått med oss den övriga Alliansen i landstinget på pendelbåt på sträckan Ekerö-Gamla stan.

Framför allt hände det mycket under 2013. Kristdemokraterna berättade inför Alliansens budgetförhandlingar om förslaget. Det möttes av visst gillande från flera håll. Alliansen enades och pendelbåtarna till Ekerö skrevs med i landstingets budget. Vi försvarade samhällsnyttan med linjen och förespråkade pendelbåtar som en del av ett helt nytt tänk när det gäller arbetspendling.

I slutet av augusti fattade trafiknämnden beslut om att förbereda en upphandling av snabba, miljövänliga båtar och inleda förhandlingar med bland andra Ekerö kommun.

Karl Henriksson (KD)– Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan. Vi behöver utnyttja de vattenvägar som finns i Stockholm för snabba tvärförbindelser, säger Karl Henriksson (KD), som sitter i trafiknämnden.

Nu pågår arbetet med att förbereda starten av rutten. Enligt beslutet i augusti ska den trafikera sträckan Ekerö – Hägerstenshamnen – Kungsholmstorg – Gamla stan.

– Restiden skulle åtminstone bli densamma som med annan kollektivtrafik, men förmodligen skulle det gå snabbare. Fördelarna är att man slipper ett byte och att man får ett bekvämt, miljövänligt sätt att åka in till stan, sa Karl Henriksson till Metro i samband med beslutet.

61. Stockholm får fler pendelbåtslinjer

Snabbgående pendelbåt. Foto: Styrsöbolaget

Vi är osäkra på om det möjligen har framgått i den här bloggen, men Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting gillar pendelbåtar. Det är ett sätt att underlätta arbetspendlingen för stockholmarna på ett effektivt sätt genom att utnyttja stadens naturliga vattenvägar. Under de senaste åren har vi varit pådrivande för att nya pendelbåtslinjer kommer till stånd.

Senast nu i februari beslutade trafiknämnden om en stomnätsplan, där ett nät av pendelbåtar på Stockholms inre vatten kommer närmare.

Karl Henriksson (KD)– Alliansen arbetar fram ett pendelbåtsnät på Saltsjön och Mälaren, så att arbetspendlare har tillgång till effektiva transporter på Stockholms naturliga vattenvägar. Succén Sjövägen, som Kristdemokraterna tog initiativ till, är det tydligaste exemplet. Stomnätsplanen sträcker sig till 2030, och då räknar vi med ett väl utbyggt pendelbåtsnät på Stockholms inre vatten, kommenterade Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

Sedan tidigare står det klart att två nya pendelbåtslinjer, förutom Sjövägen, kommer på plats efter Kristdemokraternas påtryckningar. Det handlar först och främst om en pendelbåt till Ekerö. Den kommer att gå från Gamla stan via Kungsholmstorg och Hägerstenshamnen, om partiets förslag följs. SL ska förbereda en upphandling av snabba, miljövänliga pendelbåtar och utreda möjligheten att höja hastigheterna på Mälaren.

– Med tanke på renoveringen av Slussen och att delar av Ekerövägen stängs av under byggandet av Förbifart Stockholm är det nödvändigt att avlasta bussarna och tunnelbanan, sa Karl Henriksson när beslutet fattades.

Den andra pendelbåtslinjen kommer att gå mellan Ulvsunda och Södersjukhuset. Med de nya linjerna får Stockholm fler tvärförbindelser, vilket kommer att leda till att fler människor får lättare att få ihop sina vardagsliv.