62. Ett särskilt stöd för apotek i glesbygd

Apotek. Foto: Wikimedia Commons

Kristdemokraterna har under sin tid med ansvar för socialdepartementet i regeringen tagit bort Apotekets monopol, vilket har lett till att tillgängligheten till läkemedel har ökat kraftigt. Från och med i år kan apotek som ligger i glesbygd också få bidrag från staten.

Apotek i glesbygd är ofta lönsamma. För att tillgodose och upprätthålla en god försörjning av läkemedel i hela landet har socialminister Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen ändå infört ett särskilt stöd för apotek i glesbygd. De här apoteken gör det lättare att bo i alla delar av landet eftersom man får en fortsatt god nivå av samhällsservice.

De apotek som kan få stödet måste uppfylla tre krav:
– De ska ligga minst 20 kilometer från närmaste apotek
– De ska vara öppna året runt
– De ska ha en försäljning som ligger mellan 1 miljon och 10 miljoner kronor per år.

Enligt beräkningar från Tandvårds- och läkemedelsverket kommer 57 apotek att få dela på 20 miljoner kronor under 2014.