60. Personer med funktionsnedsättning får välja hjälpmedel

Hörapparat. Foto: "Nordelch"/Wikimedia Commons

Den som har en funktionsnedsättning är ofta i behov av speciella produkter, till exempel rullstolar eller hörapparater. Kristdemokraterna, som värnar valfriheten inom vården, har tillsammans med övriga regeringen beslutat att den enskilde individen själv ska få större frihet att välja vilket hjälpmedel han eller hon vill ha.

Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som förtydligar att den som har en funktionsnedsättning har rätt att välja hjälpmedel, om det framstår som befogat utifrån behov och kostnader. Skälet är bland annat att brukaren själv oftast är den som bäst vet om sina behov, och därför ökar möjligheten att rätt person får rätt hjälpmedel.

Maria Larsson (KD)– Vi vill flytta makten från politiker och profession till de enskilda människorna. De vet bäst vilka hjälpmedel de behöver för att vardagen ska underlättas, sa barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) till Dagens Nyheter när hon 2011 tillsatte utredningen som ledde fram till lagförslaget.

Möjligheten att välja hjälpmedel prövades först i tre år i landstingen i Kronoberg, Södermanland och Stockholm.

 

27. Stockholms barn får höjt perukbidrag

Kristdemokraterna är barnens parti. Vi vill att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. När barn drabbas av sjukdomar som gör att de tappar håret vill vi göra det lättare för dem i den situation de är. Därför är vi glada över att ha kunnat driva igenom ett höjt bidrag till peruker för barn i Stockholm.

Peruk.Från och med 1 januari 2013 är bidraget för peruker till barn 6 000 kronor per år i Stockholms län. Tidigare var det 4 000 kronor. Höjningen har kommit till tack vare Kristdemokraterna.

Det ska inte vara en ekonomisk fråga för barn att få de hjälpmedel som behövs. Alla barn, oavsett orsak, med behov av peruk eller hårersättning i Stockholms län ska få detta. En viktig orsak är att barnen vill kunna känna sig som sina kompisar om de har svåra sjukdomar där medicineringen gör att de tappar sitt vanliga hår.