43. Unga i Stockholm med hjärnskador får hjälp in i vuxenlivet

Hjärna. Foto: Pixabay/Public Domain

Att förbättra livet för unga med förvärvade hjärnskador var ett av Kristdemokraternas vallöften inför valet 2010. Vi ville förbättra övergången mellan barn- och vuxenrehabiliteringen i Stockholm, eftersom vi såg ett stort behov för dessa människor.

Under mandatperioden har vi sett till att vallöftet har uppfyllts. Hjärnskadecenter fick 2012 ett tilläggsuppdrag att ta hand om unga med förvärvade hjärnskador som inte har fysiska funktionsnedsättningar. Stig Nyman (KD) har varit ansvarigt landstingsråd för rehabilitering i Stockholms läns landsting.

Antalet personer med förvärvad hjärnskada hade fram till 2012 ökat i Stockholm. För att öka tillgången till vård för dessa personer satsade landstinget på Hjärnskadecenter. Kristdemokraterna fortsätter att tillsammans med övriga Alliansen arbeta för att ge personer som har en stor utsatthet i samhället möjligheter att komma tillbaka genom habilitering och rehabilitering.

14. Små barn med hjärnskador får bättre vård

 Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons CC BY-SA

Kristdemokraterna sätter barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Ett av våra mål när det gäller vården i Stockholm har varit att förbättra vården för små barn med förvärvade hjärnskador. Nu har vi drivit fram ett vårdprogram för sjukgymnastiken vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Förvärvade hjärnskador hos barn kan uppstå av flera orsaker. Huvudet kan ha blivit skadat vid en trafikolycka eller andra smällar. Barnet kan ha fått en hjärntumör, ha varit nära att kvävas eller ha varit nära att drunkna. Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av Karolinska Univiersitetssjukhuset, arbetar med barn upp till 18 år med allt från att få tillbaka basfunktioner till att motverka svårigheter som kan uppstå av att barnet inte kan röra sig.

Sjukgymnasterna på sjukhuset arbetar enligt det vårdprogram som Kristdemokraterna har fått på plats. Systematiskt arbetar de för att barnen ska få så bra fysisk förmåga som möjligt. Genom att följa vårdprogrammet höjs kvaliteten på vården och rehabiliteringen, vilket bidrar till att hjälpa de familjer som drabbats.