96. Det går att jämföra och följa upp kvalitet i vården

Läkare med anteckningar.

Precis som det kan vara lätt att glömma att vi en gång i tiden inte hade ett enda privat apotek i Sverige kan det vara lätt att glömma att det före 2006 knappt gick att bedöma och jämföra kvaliteten i vården. Men med kristdemokrater i regeringen har det blivit ändring på det.

En av de första åtgärderna som Alliansregeringen tog tag i 2006 var att införa Öppna jämförelser av vård och omsorg.

Maria Larsson (KD)– Meningen är att skapa kunskap åt allmänheten, åt personalen och åt oss beslutsfattare, sa den nytillträdda dåvarande folkhälsoministern Maria Larsson till Sydsvenskan.

Tidigare fanns slutna kvalitetsregister som specialistläkare drev och mindre jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Numera presenterar SKL och Socialstyrelsen årliga Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. För att citera Dagens Medicin (26 september 2007): Den tid är förbi när kliniker verkade i avskildhet.

”Öppna jämförelser har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att förbättra vården och omsorgen. I takt med att allt mer av fria val införs inom vård, omsorg och sociala tjänster ökar också behovet av att vi som medborgare får tillgång till information – både för att hitta det som passar oss bäst och för att veta att det vi väljer har hög kvalitet”, skrev Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) i Sydsvenskan 2009.

Förutom för hälso- och sjukvårdens kvalitet finns Öppna jämförelser för bland annat hjärtsjukvård, primärvård och vård och omsorg om äldre. Sedan starten har regeringen med Kristdemokraterna i spetsen infört en strategi för hela landet för att utveckla användandet av jämförelserna.

80. Barn får högre säkerhet när det gäller läkemedel

Nallebjörn på sjukhus. Foto: Christiaan Trebert (CC BY-SA)

Att Kristdemokraterna sätter barns och unga i fokus märks i statens budget. Under 2014 satsar regeringen på att förskrivningen av läkemedel till barn ska bli säkrare.

Alliansregeringen satsar i budgeten 5 miljoner kronor 2014 och 10 miljoner kronor 2015 för att stödja den utveckling som pågår inom hälso- och sjukvården med att förbättra läkemedelsbehandlingen för barn. Det handlar om att förbättra informationen, och göra den samlad och strukturerad.

Vården av barn ska vara baserad på vad som bevisat fungerar. Tyvärr har det inte varit så hittills. Hälften av alla läkemedel som barn får på sjukhus är inte godkända för användning på barn. Därför är det viktigt med mer kunskap, så att barnens patientsäkerhet kan bli bättre.

Arbetet  genom samlad, strukturerad information som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Syftet med satsningen är att öka patientsäkerheten.

64. Störningsinformationen blir bättre i SL-trafiken

Störningsinformation på SL.se

När störningar drabbar kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna snabbt och tydligt får information om vad som har hänt. Därför lovade Kristdemokraterna inför förra valet att förbättra störningsinformationen i SL-trafiken. 

En rad insatser har sedan dess införts för att göra informationen bättre. Det tydligaste är kanske att SL numera enbart arbetar med realtidsinformation på sin webbsida, det vill säga information om när bussar och tåg förväntas komma till stationen baserat på var de för tillfället befinner sig. SL finns också numera på Facebook, där det informerar om pågående trafikstörningar, alternativa resvägar och restider. Även här i realtid.

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att byta ut gamla elektroniska informationstavlor mot nya med realtidsinformation. Kristdemokraterna och övriga Alliansen i Stockholms läns landsting har också organiserat om, så att SL har ansvar för all störningsinformation. Tidigare var ansvaret uppdelat mellan SL och Trafikverket.

En stor del av förbättringarna rör personer med funktionsnedsättningar. Alliansen har infört en tillgänglighetsgaranti. Om personer med funktionshinder inte kan resa med SL på grund av exempelvis en trasig hiss, buss eller rulltrappa får de beställa taxi. All SL-personal ska gå igenom en utbildning om hur tillgänglighetsgarantin fungerar. Samtidigt pågår en snabb utbyggnad av antalet ”pratorer” för personer med funktionsnedsättningar. Pratorer är de knappar som resenären kan trycka på för att höra en röst tala om när nästa buss kommer.