42. Personer med kroniska sjukdomar får bättre vård

Inför 2014 ville regeringen med Göran Hägglund i vårdspetsen förbättra vården för personer med långvariga eller kroniska sjukdomar. Resultatet blev en satsning i statens budget på såväl långsiktiga som kortsiktiga insatser. 

HIV-viruset i förstorning. Foto: NIH/Wikimedia Commons (CC BY-SA)– Det här är personer som ofta är väldigt beroende av att vi har en väl fungerande vård. De är själva väldigt duktiga på sina sjukdomar och har ofta mycket kunskap. Vi behöver ett bättre samspel mellan vården och patienten i det här sammanhanget, sa Göran Hägglund när budgeten presenterades i höstas.

En strategi ska därför tas fram, ungefär som den cancerstrategi som Göran Hägglund också har haft ansvar för. Regeringen satsar därför pengar på vården av kroniska sjukdomar:
50 miljoner för 2014
100 miljoner för 2015
150 miljoner för 2016
150 miljoner för 2017
och 50 miljoner per år från och med 2018.

Förutom att involvera patienterna mer är tanken att göra vården mer effektiv. Det handlar dels om att utveckla själva vården, dels om att arbeta för en ännu bättre organisation.

Här kommenterar Göran Hägglund satsningen på vården av kroniska sjukdomar >>