96. Det går att jämföra och följa upp kvalitet i vården

Läkare med anteckningar.

Precis som det kan vara lätt att glömma att vi en gång i tiden inte hade ett enda privat apotek i Sverige kan det vara lätt att glömma att det före 2006 knappt gick att bedöma och jämföra kvaliteten i vården. Men med kristdemokrater i regeringen har det blivit ändring på det.

En av de första åtgärderna som Alliansregeringen tog tag i 2006 var att införa Öppna jämförelser av vård och omsorg.

Maria Larsson (KD)– Meningen är att skapa kunskap åt allmänheten, åt personalen och åt oss beslutsfattare, sa den nytillträdda dåvarande folkhälsoministern Maria Larsson till Sydsvenskan.

Tidigare fanns slutna kvalitetsregister som specialistläkare drev och mindre jämförelser från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Numera presenterar SKL och Socialstyrelsen årliga Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. För att citera Dagens Medicin (26 september 2007): Den tid är förbi när kliniker verkade i avskildhet.

”Öppna jämförelser har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att förbättra vården och omsorgen. I takt med att allt mer av fria val införs inom vård, omsorg och sociala tjänster ökar också behovet av att vi som medborgare får tillgång till information – både för att hitta det som passar oss bäst och för att veta att det vi väljer har hög kvalitet”, skrev Maria Larsson och socialminister Göran Hägglund (KD) i Sydsvenskan 2009.

Förutom för hälso- och sjukvårdens kvalitet finns Öppna jämförelser för bland annat hjärtsjukvård, primärvård och vård och omsorg om äldre. Sedan starten har regeringen med Kristdemokraterna i spetsen infört en strategi för hela landet för att utveckla användandet av jämförelserna.

78. Alla i Sverige får själva välja vårdcentral

Vårdcentral. Foto: Jacob Christensen (CC BY-SA)

Vi har varit inne på valfrihet tidigare i den här bloggen. En avgörande reform för att ge människor större möjligheter att påverka sin egen vård trädde i kraft 1 januari 2010. Tack vare valfriheten i primärvården har 180 nya vårdcentraler startat sedan dess.

Göran Hägglund (KD)– Det borde vara en självklarhet för varje patient att själv får välja vilken vårdcentral man vill gå till – eller att välja bort vård som inte fungerar. Nu ser vi till att det blir verklighet. Införandet av vårdvalsmodellen stärker patientens ställning, ökar mångfalden i vården och gör primärvården till en mer attraktiv arbetsplats, sa socialminister Göran Hägglund (KD) inför regeringens beslut.

Landstingen är i dag skyldiga att införa ett vårdvalssystem som ger patienterna rätt att välja privata eller offentliga vårdcentraler. Alla vårdföretag som lever upp till landstingens krav kan starta en vårdcentral.

Redan tidigare fanns vårdval i flera landsting. Vid årsskiftet 2010 infördes det alltså i hela landet. Enligt Göran Hägglund fanns en bred majoritet i flera landsting för att införa vårdval. Systemet följs upp hela tiden, bland annat av Konkurrensverket och Socialstyrelsen.

20. En ny myndighet som granskar sjukvården

Doktor hälsar på patient. Foto: "Vic"/Flickr CC BY-SA

En statlig myndighet som står fri från vården och omsorgen och som granskar dessa. Det blev verklighet i somras, när Inspektionen för vård och omsorg, IVO, drog igång sitt arbete. Med den här kontrollfunktionen har socialminister Göran Hägglund förstärkt arbetet med att se till att vården inte brister i kvalitet.

– Propositionens förslag om en fristående granskande myndighet för vård och omsorg siktar på att ytterligare stärka patientsäkerheten och förtroendet för sektorn, sa socialminister Göran Hägglund när han lade fram regeringens förslag.

Tidigare hade Socialstyrelsen de här uppgifterna. Nu är målet att kontrollen ska bli tuffare.

– Vi vill ha korta handläggningstider och agera snabbt när vi upptäcker brister någonstans. Sedan är det också viktigt att analysera de problem vi stöter på så att vi kan hitta mönster som vi kan lära oss av, sa myndighetens generaldirektör Gunilla Hult-Backlund till Svenska Dagbladet när arbetet startade.

Inspektionen för vård och omsorg finns på sex regionala kontor. Inspektörerna behandlar anmälningar från allmänheten som klagar på sjukvården och äldreomsorgen.

Här kan du läsa hela regeringens proposition om att bilda Inspektionen för vård och omsorg >>