40. Bättre vård, omsorg och hälsa med E-hälsomyndigheten

E-hälsa. Foto: Stefan Evertz (CC BY-SA)

Rätt person får rätt information vid rätt tillfälle. Ja, så skulle man kunna beskriva e-hälsa. Det handlar om att datorerna på sjukhusen och apoteken jobbar bra tillsammans. Och det handlar om register och statistik.

För att få en bättre vård, omsorg och hälsa i Sverige satsar Göran Hägglund och övriga regeringen på att utveckla e-hälsan. Ett viktigt steg i det arbetet togs vid nyår, då den nya E-hälsomyndigheten kickade igång.

40 gh– Utvecklingen inom e-hälsoområdet har de senaste åren gått framåt, därför är det glädjande att vi nu får en myndighet som kan fokusera på det här området, säger socialminister Göran Hägglund med anledning av den nya myndigheten.

E-hälsomyndigheten ansvarar för register och datorfunktioner som apotek, sjukhus och andra vårdgivare behöver ha för att hantera mediciner på ett effektivt och säkert sätt.  Den lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige, som motsvarar 90 procent av alla recept på läkemedel i Sverige.

Myndigheten har också andra ansvarsområden. Ett av dem är att alla i Sverige ska få personliga hälsokonton, ett projekt som heter Hälsa för mig och som startar i år. E-hälsomyndigheten tog över uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag tidigare hade, men arbetar också med regeringens satsningar på e-hälsa. E-hälsomyndighetens generaldirektör heter Torsten Håkansta och dess ordförande heter Lena Lundgren.

Genom bättre möjligheter att sprida information kan patienter få mer kunskap om sina sjukdomar. IT-lösningar ger verktyg för att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete, vilket ger ökad patientsäkerhet, högre vårdkvalitet och minskade kostnader. Kristdemokraterna har därför i flera år varit pådrivande för samordnade IT-lösningar inom vården. Göran Hägglund har också varit drivande för e-hälsa på europeisk nivå.

– Tekniken kan spara enorma summor pengar för varje land men framför allt sparar det mänskligt lidande. Här ligger Sverige i framkant men jag hoppas kunna driva på utvecklingen ännu mer i både Sverige och övriga EU, sa Göran Hägglund till Svenska Dagbladet när Sverige under förra mandatperioden var ordförandeland i EU.

 

Här kan du läsa mer om E-hälsomyndigheten >>

 

 

 

23. En samlad myndighet för folkhälsa

Grönt äpple. Folkhälsa. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I dag den 23 januari är Folkhälsomyndigheten 23 dagar gammal. Den ansvarar sedan årsskiftet för hälsofrågor på nationell nivå.

– Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund.

Kristdemokraterna ser gärna att antalet myndigheter blir färre. På så sätt blir statens arbete ofta effektivare. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet, och tar samtidigt över en del uppgifter från Socialstyrelsen. Uppgifterna handlar bland annat om smittskydd, frågor om icke smittsamma sjukdomar, levnadsvanor och ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

20. En ny myndighet som granskar sjukvården

Doktor hälsar på patient. Foto: "Vic"/Flickr CC BY-SA

En statlig myndighet som står fri från vården och omsorgen och som granskar dessa. Det blev verklighet i somras, när Inspektionen för vård och omsorg, IVO, drog igång sitt arbete. Med den här kontrollfunktionen har socialminister Göran Hägglund förstärkt arbetet med att se till att vården inte brister i kvalitet.

– Propositionens förslag om en fristående granskande myndighet för vård och omsorg siktar på att ytterligare stärka patientsäkerheten och förtroendet för sektorn, sa socialminister Göran Hägglund när han lade fram regeringens förslag.

Tidigare hade Socialstyrelsen de här uppgifterna. Nu är målet att kontrollen ska bli tuffare.

– Vi vill ha korta handläggningstider och agera snabbt när vi upptäcker brister någonstans. Sedan är det också viktigt att analysera de problem vi stöter på så att vi kan hitta mönster som vi kan lära oss av, sa myndighetens generaldirektör Gunilla Hult-Backlund till Svenska Dagbladet när arbetet startade.

Inspektionen för vård och omsorg finns på sex regionala kontor. Inspektörerna behandlar anmälningar från allmänheten som klagar på sjukvården och äldreomsorgen.

Här kan du läsa hela regeringens proposition om att bilda Inspektionen för vård och omsorg >>