30. Papperslösa får rätt till vård

Från Kristdemokraternas valmanifest inför valet 2010:

26. Papperslösas och gömdas rätt till vård samt vårdpersonalens tystnadsplikt ska stärkas.

 

Det här var ett av de 89 vallöften (!) vi gav svenska folket när vi sökte förnyat förtroende för att styra landet. Hur har det sedan gått? Jo, Alliansen vann valet, Kristdemokraterna använde sitt inflytande och papperslösa migranter fick rätt till hälso- och sjukvård inklusive tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt en hälsoundersökning.

– Rätten till sjukvård är en mänsklig rättighet, oavsett om man har sina papper i ordning eller inte, kommenterade Kristdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson Anders Andersson när riksdagen röstade för beslutet i maj 2013.

Kristdemokraterna tog initiativ till lagändringen, som trädde i kraft 1 juli 2013 och är en överenskommelse med Miljöpartiet. Landstingen är nu skyldiga att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Kristdemokraternas uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård.

– Regeringen tar otroligt många beslut, i stort och smått, där kristdemokraternas närvaro förstås både är viktig och märks. Men så finns det vissa beslut, där vår närvaro faktiskt varit helt avgörande. Det här är ett av dem. Den här frågan tar sin utgångspunkt i att människans mest grundläggande rättigheter inte kommer av medborgarskap eller uppehållstillstånd, sa socialminister Göran Hägglund när regeringen lade fram sitt förslag.