87. Resecoacher till äldre och funktionsnedsatta

Tunnelbanor i SL-trafiken. Foto: Wikimedia Commons

Sedan 2013 får personer som har behov av färdtjänst hjälp med att komma i kontakt med SL-trafiken. De resecoacher som införts under Kristdemokraternas ansvar hjälper resenärer att köpa biljetter, med handledning och med information.

Genom satsningen på resecoacher får resenärer handgriplig hjälp för att få ökade möjligheter att åka med kollektivtrafiken. Många färdtjänstresenärer har otillräcklig kunskap om kollektivtrafiken, trots de stora satsningar som genomförts i Stockholm på tillgänglighet, såväl på stationer som fordon.

På det här sättet minskar behovet av färdtjänst, vilket både minskar utanförskapet för de som berörs och har positiva effekter för ekonomin. Att öka tillgängligheten och integrationen i samhället för personer med rörelsehinder är en process, men med resecoacherna tar vi ett viktigt steg i den processen.

Nu vidareutvecklar vi projektet. Resecoacherna ska bland annat bli mer personliga. De informerar i dag i bland annat föreningar. Målet är att alla som är behov av färdtjänst och som vill också ska få det stöd de behöver för att få ökad tillgång till kollektivtrafiken i Stockholm.

 

Här kan du läsa mer om hur SL arbetar med resecoacher (sidan 21) >>