89. Arbetet mot antibiotika förstärks

Antibiotika. Foto: Wikimedia Commons

Antalet bakterier som är resistenta mot antibiotika ökar. Utvecklingen av nya läkemedel som innehåller antibiotika går för långsamt. Den moderna sjukvården står inför stora problem om inget händer. Men tack vare Göran Hägglunds (KD) hårda arbete finns det hopp.

Socialmínister Hägglund och övriga regeringen har under sin tid vid makten haft antibiotikaresistens högt på dagordningen. I den senaste statsbudgeten, som gäller under 2014, förstärkte de därför satsningen mot de resistenta bakterierna. Folkhälsomyndigheten får 10 miljoner kronor som ett permanent tillskott från 2015 och framåt. Under 2014 är beloppet 5 miljoner och under åren 2015–2017 är det 15 miljoner.

De här pengarna går till att utvärdera de mediciner som finns i dag ur nya vinklar för att se om det går att få ut mer effekt ur dem. Utöver det går 5 miljoner kronor om året från och med 2015 till det nationella och internationella arbetet på området. Till detta kommer också landstingens Strama-grupper.

Så här skrev Göran Hägglund i en debattartikel i Upsala Nya Tidning 2011:

Sverige ses i dag som ledande i det långsiktiga arbetet mot antibiotikaresistens. Som ett led i detta har regeringen i sin patientsäkerhetssatsning inkluderat antibiotikaanvändningen som en viktig fråga. Målet är att signifikant minska den onödiga förskrivningen av antibiotika.

 

 

52. Alla landsting har lokala stramagrupper

Bakterie i förstorning. Foto: Pixabay/Public Domain

Vad är nu detta, undrar den icke läkemedelsinsatta läsaren. Frågan är befogad utifrån hur mycket uppmärksamhet den här verksamheten har fått, men faktum är att Strama gör ett oerhört viktigt arbete för att möta ett av de största hoten som sjukvården har: Bakterier som är resistenta mot antibiotika.

När regeringen i slutet av 2012 följde upp den nationella läkemedelsstrategin (som vi får anledning att återkomma till i den här bloggen) kunde man konstatera att alla landsting nu har lokala stramagrupper.

Göran Hägglund (KD)– Det är glädjande att se att hårt arbetet ger resultat. Jag ser fram emot fler förbättringar på området som är av stor betydelse för såväl den enskilda patienten som samhället, sa socialminister Göran Hägglund som ansvarar för läkemedelsstrategin.

Strama betyder Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens. Från början var det ett nätverk som arbetade utifrån övertygelsen att myndigheter och organisationer måste ta ett gemensamt ansvar för att hantera hotet om resistenta bakterier. I och med Göran Hägglunds läkemedelsstrategi kom staten och Sveriges kommuner och landsting överens om att varje landsting skulle inrätta en lokal stramagrupp med ett tydligt uppdrag och den finansiering som krävdes.

Resistenta bakterier är ett hot mot patientsäkerheten och kan orsaka ödeläggande smittspridning. Kristdemokraterna anser att kampen mot multiresistenta bakterier måste intensifieras, enklast genom att minska förskrivningarna av antibiotika. Vi satsar därför på att minska användningen av antibiotika, inom ramen för det pågående arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Här kan du läsa mer om Strama >>