54. Sjukvården och läkemedelsindustrin stimuleras att samarbeta mer

Medicin. Foto: Sponge/Wikimedia Commons

När medicin ska föras in i användning behöver samarbetet mellan läkemedelsindustrin och sjukvården bli bättre. Det här har regeringen med Kristdemokraterna på socialdepartementet upptäckt. Från och med 2015 satsar man på nya samarbetsformer.

I statens budget för 2014 presenterade det ansvariga statsrådet Göran Hägglund och övriga regeringen satsningen som innebär att 40 miljoner kronor per år ska gå till det här förbättrade samarbetet. Det handlar om introduktion och uppföljning av nya läkemedel.

Fokus ligger på innovativa läkemedel. Satsningen gäller från 2015, men är tänkt att fortsätta kommande år.

41. Stockholm får en hållbar rehabiliteringskedja

Rehabilitering med kryckor. Foto: Pixabay (public domain)

Rehabiliteringskedjor är ett viktigt inslag i att människor kan komma tillbaka i arbetslivet efter sjukdom eller skada. Ett av våra vallöften i Stockholm har varit att få fram en hållbar rehabiliteringskedja, och det är på god väg att införas.

Kristdemokraterna har sett till att öppenvården utvecklas och att verksamheten anpassas till behovet. Vi har sett till att vårdvalen anpssas till rehabiliteringskedjan. Och vi har sett till att samarbetet med kommunerna har utvecklas inom ramen för samverkansförbunden.

Arbetet med att utveckla en hållbar rehabiliteringskedja, från remiss till återgång till arbete, pågår inom alla nya vårdvalsområden.

Samtidigt har Alliansregeringen sett till att en välutvecklad företagshälsovård, som utgör första linjens sjukvård för de anställda, i tidigt skede av ett sjukfall ska kunna identifiera risker för långtidssjukskrivning. På så sätt kan företagshälsovården föreslå lämpliga åtgärder och bidra till en väl fungerade rehabiliteringskedja.