7. Stockholm får en nollvision mot självmord

Nollvision.

Ett av vallöftena från Kristdemokraterna i Stockholm inför den här mandatperioden var en nollvision mot självmord. En sådan nollvision antogs av landstinget redan 2008, men den behöver verktyg för att förverkligas. Glädjande nog beslutade landstinget 2011 om hur nollvisionen ska uppnås.

Omkring 300 personer begår självmord i Stockholms län varje år. Det är omkring 300 personer för mycket. Kristdemokraterna arbetar för att öka kunskaperna om hur man förebygger självmord. Handlingsplanen Nollvision Suicid som Stockholms läns landsting fattade beslut om våren 2011 fokuserar på hälso- och sjukvårdens ansvar i det förebyggande arbetet och innehåller en rad åtgärder för att förändra attityder, synsätt och arbetsinnehåll för personalen i vården.