81. En möjlig pendeltågslinje norr om Stockholm

SL:s pendeltåg. Foto: "DavidArthur"/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna i Stockholm är det mest drivande partiet för Norrortsbanan, en pendeltågssträcka som bland annat går till Kista och Täby. SL utreder nu frågan.

I början av 2012 diskuterade politikerna det nya förslag för kollektivtrafiken som de två studenterna David Tiberg och Alexander Pikosz vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, tagit fram. Kristdemokraterna var det enda partiet som gav sitt tydliga stöd med en gång.

– Det kan vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby, samt ett alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. Norrortsbanan måste bli föremål för grundlig analys, sa Michael Stjernström (KD), gruppledare i trafiknämnden till Mitt i Kista.

Senare har Kristdemokraterna drivit opinion för Norrortsbanan genom debattartiklar och arbete i trafiknämnden i landstinget. Vi fick med oss Alliansen på att undersöka Norrortsbanan som en möjlighet i en idéstudie om hur nordöstra Stockholm ska få en kollektivtrafik med högre kapacitet.

– Att SL nu ska utreda Norrortsbanan som är en ny pendeltågsgren som förbinder Arninge med Barkarby via Täby centrum, Sollentuna och Kista är positivt. Med pendeltåg från Täby till Stockholms centralstation kan restiden halveras till omkring 15 minuter utan att resenärerna behöver göra något påfrestande byte, kommenterade Michael Stjernström, i juni 2012.

25. 400 nya vårdplatser i Stockholm

Sjukhussäng på Södersjukhuset.

Ett av de viktigaste vallöftena som Kristdemokraterna lyfte fram inför valet 2010 var att skapa 400 nya vårdplatser. Hur många är beslutade i dag? 850 stycken.

Stockholms län växer rekordsnabbt. Dessvärre hade antalet vårdplatser inte ökat nämnvärt på lång tid. Det här har skapat problem i sjukvården. Om det inte finns tillräckligt många vårdplatser riskerar patienter att skickas hem när de egentligen borde få stanna på sjukhus. En alltför tidig hemgång innebär dock ofta att patienten inom kort läggs in igen.

Inte minst gäller det här äldre personer. Kristdemokraterna lovade därför 400 nya vårdplatser, så att den som behöver vård inte ska behöva skickas hem.

I landstingets budget för 2013 beslutade Alliansen om en upprustning som innebär 850 nya vårdplatser i Stockholms län. Den geriatriska vården (äldrevården) byggs ut över länet med ökad tillgång till diagnostik, behandling, och andra specialistkompetenser. Dessutom inrättar vi nya sjukhus, bland annat med äldreprofil, där vi samlar kompetens inom äldrerelaterade sjukdomar och skador. Den palliativa vården och den avancerade sjukvården i hemmet breddar sina uppdrag så att de kan ta emot fler patienter. Sabbatsbergs sjukhus, Dalens sjukhus och Sollentuna sjukhus får tillsammans 350 nya vårdplatser och planeras vara färdigrenoverade 2015–2016.

Framöver kommer arbetet med att möta behovet hos Stockholms växande befolkning att behöva handla om mer än att enbart öka antalet vårdplatser. Det behöver ske planerat och det behöver ske i relation till identifierat och väl beskrivet vårdbehov. Kristdemokraterna arbetar vidare för att stockholmarna ska få god tillgång till vård utifrån sina behov.