73. Stockholm får ett modernt nät av spårväg

Spårväg City. Foto: "Kaffeeinstein"/Flickr (CC BY-SA)

Spårväg City, Tvärbanan, Spårväg syd och projektet att göra om busslinje 4 till spårväg är bara de första stegen. Kristdemokraterna arbetar för att Stockholm i framtiden kommer att ha ett nät av spårväg.

Karl Henriksson (KD)– Vi vill att spårvägsutbyggnaden börjar i etapper så snart som möjligt. Det är glädjande att fler partier nu vill vara med och genomföra Kristdemokraternas trafikförslag, så att restiderna blir kortare, nya tvärförbindelser blir till och människor får lättare att få ihop sina liv, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

I den nya stomnätsplanen för kollektivtrafiken i Stockholms län ska arbetet med att ersätta linje 4 med spårväg prioriteras. De redan beslutade planerna på att koppla ihop Spårväg city med Lidingöbanan, förlänga Tvärbanan till Sickla och där skapa en bytespunkt med Saltsjöbanan är viktiga delar i att underlätta människors vardagsresor.

– Mycket har hänt sedan Stockholm sade adjö till spårvagnsnätet på 1960-talet. Nu har vi hög komfort, jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord. De moderna spårvagnarna har gjort succé över hela världen, sa Michael Stjernström (KD) när spårväg city invigdes 2010.

Vi vet att resenärerna uppskattar spårväg. Kristdemokraterna fortsätter att driva sin spårvägspolitik för Stockholm, så att kollektivtrafiken kan bli ännu mer effektiv och miljövänlig.

Som av en händelse skriver Metro i dag: Alliansen har bestämt sig – 4:an ska bli spårväg >>

45. Södra Stockholm får en ny spårväg

Tvärbanan, en av Stockholms spårvägar. Foto: Dmitry G, Wikimedia Commons

Kristdemokraterna gick förra gången till val på att bygga Spårväg syd mellan Flemingsberg och Älvsjö. Efter att ha drivit opinion för frågan i Stockholms läns landsting ser vi nu att trafikförvaltningen utreder möjligheten att bygga spårväg i Södra Stockholm.

Karl Henriksson (KD)– Förbättrade tvärförbindelser på Södertörn är tillsammans med ökat bostadsbyggande de två viktigaste faktorerna för en fortsatt tillväxt i regionen. Därför är det med stor glädje som jag konstaterar att Spårväg syd nu är ett steg närmare ett genomförande, kommenterade Karl Henriksson (KD) trafiknämndens beslut om den fördjupade förstudien som ska möjliggöra en snabb byggnation.

Beslutet kom hösten 2012. Tidigare hade Karl Henriksson tillsammans med andra kristdemokrater bland annat skrivit om behovet av spårväg i Söderort på DN Debatt. I artikeln konstaterade de bland annat:

I Kristdemokraternas vision för framtidens kollektivtrafik ingår Spårväg Syd i ett sammanhängande spårnät. Då skapas möjligheter att effektivisera användningen av depåer och fordon. Vi vill även utreda möjligheten att knyta ihop Spårväg Syd med Tvärbanan genom att förlänga Spårväg Syd från Älvsjö till Gullmarsplan.

Kristdemokraterna anser att Flemingsberg, Älvsjö och Kungens kurva/Skärholmen är tre nyckelområden för tillväxt och företagande i södra Stockholm. I Flemingsberg finns bland annat tre högskolor, Huddinge sjukhus och bytesmöjligheter till såväl pendeltåg som fjärrtåg. I Älvsjö finns bland annat Stockholmsmässan och bytespunkt för pendeltågstrafiken. Kungens Kurva/Skärholmen är norra Europas största handelsområde. Därför vill vi att Spårväg syd byggs så fort som möjligt.

5. Arbetet med att göra Linje 4 till spårväg börjar

Linje 4 vid Västerbron i Stockholm. Foto: "Question Everything"/Flickr CC BY-SA

Stombusslinje 4 är den mest trafikerade busslinjen i Stockholm med sina 60 000 resenärer varje dag. Den är en långsam busslinje som i morgonrusningen håller 12 km/h i medelhastighet – stoppen vid hållplatserna ej inräknade. I praktiken går det nästan lika fort att gå på vissa sträckor. Men nu finns hopp om förbättring: Kristdemokraterna har drivit fram en rejäl utredning för att göra om busslinjen till spårväg.

I Stockholms läns landstings budget för 2014 finns pengar anslagna för att undersöka de bästa sträckningarna för att dra spår genom Stockholms innerstad. Planarbetet och utredningen pågår. Landstinget arbetar på kristdemokratiskt initiativ med två strategiska planer med sikte på år 2030.

– Det bästa alternativet är att börja med en etapp vid Gärdet, ungefär vid Radiohuset, där vi kan koppla ihop spåren med den förlängda Spårväg City ned till Odenplan och den nya pendeltågsstationen, säger Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.