28. Fler kan mer inom psykiatrin

 Läkare utbildar sig inom psykiatrin.

För att vården på bästa sätt ska kunna möta människor med psykisk ohälsa behövs en hög kvalitet på utbildningen inom psykiatrin. Under 2013 bestämde socialminister Göran Hägglund och övriga regeringen därför att fortsätta satsa på specialistutbildningen inom psykiatrin.

– Vi behöver arbeta gemensamt, staten och landstingen, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att utveckla den psykiatriska vården och omsorgen. Det här är ett område som visat en mycket positiv förändring. Därför tycker vi att det är viktigt att fortsätta detta arbete, kommenterade socialminister Göran Hägglund.

Sedan 2007 har regeringen satsat på att öka intresset hos nyutbildade läkare för att söka sig till psykiatrin. Det har gett resultat. Under samma period har antalet läkare som gör sin specialisttjänstgöring inom den psykiatriska vården ökat. Enligt Socialstyrelsen är det ett direkt resultat av Göran Hägglunds och övriga Alliansens insatser. Därför fortsätter satsningen.

13. Läkare från EU godkänns som specialister i allmänmedicin

Stetoskop. Foto: Wkimedia Commons CC BY-SA

Ibland handlar ansvar för politiska områden om att anpassa svenska bestämmelser till EU-regler. Utmaningen går då ofta ut på att hitta en lösning som fungerar bra för de förhållanden som vi har i vårt land. För sjukvårdsområdet har socialminister Göran Hägglund det ansvaret. Ett sådant exempel var 2012 när han och övriga regeringen beslutade om vilka som får ha titeln Specialist i allmänmedicin.

Sverige hade tidigare två typer av kompetenser inom allmänmedicin, den specialitet som patienter på vårdcentraler möter. Den ena var Specialist i allmänmedicin, som hade fem års vidareutbildning. Den andra var Allmänpraktiserande läkare, som hade tre års vidareutbildning. Allmänläkare från andra EU-länder var ofta Allmänpraktiserande läkare, eftersom de ofta har tre års utbildning förutom sin grundexamen som läkare. Därför kallades Allmänpraktiserande läkare för Europaläkare.

Enligt EU ska allmänpraktiserande läkare automatiskt erkännas. Det har funnits kritik mot att Sverige med de två olika titlarna har brutit mot reglerna. Men under Kristdemokraternas ansvar tog regeringen fram en lösning som gäller från 1 juli 2012 – kompetensen Europaläkare togs bort och ersattes med Specialist i allmänmedicin.

Med den nya lagen erkänns allmänpraktiserande läkare från andra EU-/EES-länder automatiskt som specialister i allmänmedicin. Det här innebär att Sverige kan få fler läkare från andra länder, vilket vi är i stort behov av. Regeringen har gjort bedömningen att patientsäkerheten inte påverkas av de ändrade reglerna.

Möjligheten att arbeta i olika länder är en av EU:s grundpelare och styrkor. För den som arbetar som läkare öppnar sig fler chanser att göra karriär och utvecklas. Även svenska läkare kan dra fördel av de nya reglerna, eftersom de kan ansöka om ett kompetensbevis som specialist i allmänmedicin efter att ha arbetat i tre år i ett annat EU-land.

Mer information finns bland annat på Socialstyrelsens webbplats >>