68. Landstingen får bidrag för att införa valfrihet

Sedan 2012 har regeringen med socialminister Göran Hägglund (KD) i spetsen sett till att patienternas möjligheter att välja specialiserad vård blir bättre. Det finns nu ett stimulansbidrag som ska sporra landstingen att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV.

"LOV E YOU". Foto: "Hiutwig"/Flickr (CC BY-SA)Landstingen är skyldiga att införa valfrihet enligt LOV på vårdcentralerna och den övriga primärvården. När det gäller den specialiserade vården är det inte obligatoriskt. Men Kristdemokraterna anser att det är bra när människor kan välja själva och få mer inflytande över sin vård. När statens budget presenterades för 2012 berättade regeringen därför att 160 miljoner kronor för 2012 skulle satsas på stimulansbidraget till landstingen. För 2013 och 2014 skulle bidraget vara 100 miljoner kronor.

Förutom att öka valfriheten är syftet med bidraget att förbättra tillgängligheten. Genom att göra det möjligt för fler vårdgivare att etablera sig kan köerna förkortas och mångfalden öka.