8. En effektivare lag mot dopning

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången till dopningsmedel måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

Anabola steroider. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA)

I november 2010 lade Maria Larsson, ansvarig minister för dopningsfrågorna, fram en proposition med förslag på ändrade lagar för att bekämpa dopningen i Sverige. Riksdagen beslutade i februari 2011 att göra förslagen till lag och den 1 april samma år trädde ändringarna i kraft. Sedan dess har landet en skärpt dopningslag med höjd maxgräns till sex år i fängelse. Lagen gäller också för substanser som ökar produktionen eller frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon.

En av anledningarna till att lagändringarna behövdes var att det har blivit lättare att komma över dopningsmedel via internet. Nya substanser som inte hunnit bli dopningsklassade sprids snabbt. Med den nya lagen har polis och tull nu möjlighet att beslagta substanser som kan användas i missbrukssyfte. Samtidigt har Statens folkhälsoinstitut fått ökade befogenheter.