50. Alla i Sverige får bidrag för att besöka tandvården

 Tandläkarbesök. Foto: Erik Christensen/Wikimedia Commons

En av de viktigaste reformerna som Göran Hägglund sjösatt under sin tid som socialminister är att det statliga bidraget till tandvården har blivit dubbelt så högt. Med regelbundna besök till tandläkaren blir munhälsan bättre för personer i Sverige.

Göran Hägglund (KD)Från och med den 1 juli 2008 får alla mellan 20 och 29 års ålder eller 75 år och äldre 600 kronor vartannat år. De som är mellan 30 och 74 år får 300 kronor vartannat år. Det här var det första steget i den tandvårdsreform som regeringen sjösatte, och som hittills har genomförts i tre steg. (Det andra steget var ett högkostnadsskydd och det tredje extra stöd för personer med funktionsnedsättning.)

Kristdemokraterna anser att tandhälsan inte ska vara beroende av vilken inkomst man har. Genom att regelbundet gå till tandvården minskar både den enskilde patientens och statens kostnader eftersom behovet av stora och kostsamma åtgärder minskar.

Sedan prissättningen på tandvård blev fri 1999 hade kostnaderna ökat. 20 procent av den vuxna befolkningen uppgav att de avstod från tandvård, och ekonomin var den främsta orsaken. Alliansregeringen har därför satsat sex miljarder per år på tandvården, vilket är dubbelt så mycket som det tidigare socialdemokratiska systemet.

Läs mer om Kristdemokraternas politik för tandvården >>

 

32. Pengar till tandvård för personer med funktionsnedsättning

Tandborste. Foto: Michiel 1972/Wikimedia Commons CC BY-SA

En av socialminister Göran Hägglunds stora reformer under sin tid i regeringen är tandvårdsreformen. Den har sjösatts i flera steg. Det tredje steget trädde i kraft den 1 januari 2013 och innebär att personer med funktionsnedsättning som har stora behov av tandvård får stöd.

På grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning kan människor få problem med tänderna. De kan till exempel behöva gå till tandläkaren oftare för att förebygga allvarliga besvär. Genom det här tredje steget får de billigare tandvård.

De första två stegen handlade om ett statligt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd. Göran Hägglund införde dessa 2008. Tandvårdsreformen handlar om att minska kostnaderna för dem som besöker tandvården. Kristdemokraterna vill på så sätt uppmuntra till regelbundna besök.

Den billigare tandvården till personer med funktionsnedsättningar som har stora behov har två former: Dels ett särskilt tandvårdsbidrag, dels en möjlighet till att få vård till samma kostnad som inom sjukvården. Det särskilda tandvårdsbidraget är på 600 kronor per halvår och max 1 200 kronor per år.

 

Regeringens förslag om att införa det tredje steget i tandvårdsreformen >>