84. Ny lag för att hantera mänskliga organ

Organdonation. Foto: Magnus D/Flickr (CC BY-SA)

Få saker är så känsliga att transportera som mänskliga organ vid en transplantation. För att skydda människors hälsa har EU tagit fram ett direktiv, som regeringen med Kristdemokraterna vid ansvaret har infört i Sverige.

Göran Hägglund (KD)När EU:s bestämmelser ska anpassas till svenska förhållanden krävs en noggrann översyn. I det här fallet införde ansvarige ministern Göran Hägglund (KD) och övriga regeringen en ny lag. Den innebär bland annat att de sjukhus som är involverade vid en organtransplantation ska rapportera om händelser som kan leda till allvarliga biverkningar eller att smittsamma sjukdomar överförs.

Dessutom ska Socialstyrelsen upprätta ett register över de sjukhus som ansvarar för att ta tillvara organ och utföra transplantationer. På så sätt blir tillsyn, forskning och statistik bättre – och i förlängningen patientsäkerheten.

Kristdemokraterna arbetar för att fler ska kunna donera organ. För ett år sedan tillsatte Göran Hägglund en utredning som ska se över möjligheten till fler donationer. Han skrev om behoven i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

Ett nytt hjärta innebär skillnaden mellan liv och död. Detta vet svenskarna. Det är säkerligen därför som så många som 80 procent enligt olika undersökningar är positivt inställda till att donera organ efter sin död. Hälften av dessa har dock inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt.
Att så många som 800 personer står i kö för organtransplantation visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet för att om möjligt ge dessa patienter livsmöjlighet.

 

22. Krafttag i politiken för alkohol, narkotika, dopning och tobak

Alkohol. Foto: "MichaelGG"/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

– Cirka 15 procent av den samlade sjukdomsbördan i Sverige beror på skadeverkningar som kan kopplas till alkohol, narkotika, dopning och tobak. Därför satsar regeringen cirka 260 miljoner kronor per år under mandatperioden för att få ett långsiktigt förebyggande arbete.

Så sa Kristdemokraternas minister Maria Larsson, som har ansvar för många av folkhälsofrågorna, när hon lanserade regeringens strategi för det så kallade ANDT-området 2011. Sedan dess har strategin omsatts i en rad åtgärder. De handlar om att begränsa tillgängligheten, bekämpa narkotika, ge vård och behandling, ha bra kontroller av tobak och alkohol samt arbeta förebyggande.

Kristdemokraterna vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Tillgången måste minska och barn ska skyddas mot skadliga effekter.

– Vi måste ha en långsiktighet och uthållighet i de här frågorna, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när strategin förbereddes.

Här kan du läsa vilka insatser regeringen gjorde under 2013 (sida 55) >>

 

20. En ny myndighet som granskar sjukvården

Doktor hälsar på patient. Foto: "Vic"/Flickr CC BY-SA

En statlig myndighet som står fri från vården och omsorgen och som granskar dessa. Det blev verklighet i somras, när Inspektionen för vård och omsorg, IVO, drog igång sitt arbete. Med den här kontrollfunktionen har socialminister Göran Hägglund förstärkt arbetet med att se till att vården inte brister i kvalitet.

– Propositionens förslag om en fristående granskande myndighet för vård och omsorg siktar på att ytterligare stärka patientsäkerheten och förtroendet för sektorn, sa socialminister Göran Hägglund när han lade fram regeringens förslag.

Tidigare hade Socialstyrelsen de här uppgifterna. Nu är målet att kontrollen ska bli tuffare.

– Vi vill ha korta handläggningstider och agera snabbt när vi upptäcker brister någonstans. Sedan är det också viktigt att analysera de problem vi stöter på så att vi kan hitta mönster som vi kan lära oss av, sa myndighetens generaldirektör Gunilla Hult-Backlund till Svenska Dagbladet när arbetet startade.

Inspektionen för vård och omsorg finns på sex regionala kontor. Inspektörerna behandlar anmälningar från allmänheten som klagar på sjukvården och äldreomsorgen.

Här kan du läsa hela regeringens proposition om att bilda Inspektionen för vård och omsorg >>