19. Stockholms ungdomsmottagningar får lördagsöppet

Solna Ungdomsmottagning. Foto: Jörgen Schyberg CC BY-SA

Många unga behöver någon att tala med. Det preventiva arbete som sker på Ungdomsmottagningarna är viktigt för ungas hälsa. Vi arbetar i Stockholm enligt vårt vallöfte att det ska bli lättare för unga att besöka en ungdomsmottagning.

Stockholms läns landsting beslutade i samband med sin budget för 2014 att arbetet med ökad tillgänglighet och förbättrade öppettider efter skoltid ska fortsätta. Hittills är två ungdomsmottagningar i Stockholm öppna under lördagar. I mars 2012 fick till exempel Gullmarsplans ungdomsmottagning utökade öppettider:

– Ungdomsmottagningen är populär och dit vänder sig ungdomarna för att få stöd och hjälp. Vi vill förbättra servicen för ungdomarna och har nu utökat besökstimmarna. I Stockholm vill Kristdemokraterna satsa mer på tidiga och förebyggande hälsoinsatser. Det viktigaste är att komma i kontakt med ungdomarna innan problemen växt sig stora. Ett enkelt samtal med en vuxen som lyssnar och frågar hur man mår kan vara till stor hjälp, sa Margaretha Åkerberg (KD), första vice ordförande för Sjukvårdsstyrelse City när beslutet hade fattats.

De två lördagsöppna mottagningarna har varit en försöksverksamhet och under 2014 vidareutvecklas konceptet. Med utökade öppettider behöver skolgången inte vara ett hinder för att unga ska få hjälp och stöd på en ungdomsmottagning.

Kristdemokraternas ambition är att många fler ha lördagsöppet och på andra sätt förbättra tillgängligheten. Vi vill att varje kommun i Stockholms län (respektive stadsdel i Stockholms stad) ska ha en ungdomsmottagning med god tillgänglighet.

Här kan du hitta ungdomsmottagningar i Stockholms län >>