47. Skärgårdens resenärer får väderskydd

Västan, ett av fartygen i skärgårdstrafiken. Foto: Waxholmsbolaget

Vi har tidigare berättat att 1 000 väderskydd ska sättas upp i Stockholms län, som en följd av vad vi lovade inför mandatperioden. Ett annat vallöfte som vi har fått igenom är att sjötrafiken också ska få väderskydd.

Kristdemokraterna vill utveckla Stockholms skärgård. En viktig del av arbetet när det gäller trafiken är förbättrade förhållanden för dem som reser med Waxholmsbolagets båtar. Vi ser nu med glädje på att 50 väderskydd är under uppförande inom pendelbåts- och skärgårdstrafiken.

Det här är en stor ambitionshöjning. Merparten av väderskydden sätts upp i skärgårdstrafiken. Det leder också vidare mot målet att alla hållplatser i länet ska ha skydd mot regn och rusk.

21. Alla hållplatser i Stockholm får en busskur

 Väderskydd vid Slussen. Foto: JM (CC BY-SA)

Stockholmsregionen är en del av världen där solen inte alltid skiner och där det ibland förekommer vindar. Inte minst gäller det här i pendelbåtstrafiken, men även bussresenärer kan behöva väderskydd för att öka bekvämligheten i samband med resorna. Tack vare Kristdemokraterna är tusentals väderskydd på väg att sättas upp.

– Genom att inkludera pendelbåtstrafik i upphandlingen om nya väderskydd kan resenärer med pendelbåt skyddas mot regn och rusk i väntan på nästa båt. Med väderskydd skapas långsiktiga förutsättningar för pendelbåtstrafiken att fortsätta utvecklas i vår region, kommenterar Michael Stjernström, trafikpolitiker för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraterna lovade inför förra valet att alla stationer och hållplatser i Stockholms län skulle utrustas med väderskydd. Sedan dess har vi sett målet uppfyllas steg för steg. I landstingets budget för 2014 står det nu att 1 000 väderskydd ska sättas upp och att pendelbåtarnas kajer ska utrustas med väderskydd.

SL har ungefär 12 000 busshållsplatser. Arbetet med att utrusta alla med väderskydd är ett långsiktigt arbete. I skrivande stund är ungefär 4 700 stoppställen avklarade. I exempelvis Norrtälje kommun har dock endast 11 procent av busshållplatserna väderskydd.

Trafikförvaltningens uppdrag om 1 000 nya väderskydd till och med 2014 innehåller 650 nyetableringar, alltså hållplatser där det tidigare bara har funnits en stolpe. 50 kajplatser för pendelbåtstrafiken planeras få väderskydd. Resten handlar om att byta ut och modernisera gamla väderskydd.