• Brev från förbundsordförande Leif Hallberg 3 april 2013

    Renässans för grundvärden!

    Bästa KD-Senior,

    ETIK ÄR EN BRISTVARA I VÅR TID. Både insikten om behovet av etik som en kompass för samhällsutvecklingen och den klara uppfattningen om vilken etik som bäst tjänar det mänskliga livet och samhället (det kristna kulturarvets grundläggande idéer vill jag påstå). Men också de ständiga hänvisningarna till kristdemokratisk etik i det dagliga och praktiska politiska arbetet.

    Läs hela brevet här:

    KD Senior OrdfBrev 130403