• Bror Stefenson (1929 – 2018) till minne!

  brorstefenson-1_jpg

  Seniorförbundets hedersordförande, vår varmt uppskattade tidigare förbundsordförande, amiralen Bror Stefenson avled på onsdagen den 3 oktober i sitt hem i Stockholm.
  Bror, som hann bli 89 år, efterlämnar sin kära hustru Karin samt barn och barnbarn. I våra tankar delar vi deras sorg.Utan att här bli mångordig vill jag ändå erinra om hans lysande levnadsbana – med ”tre karriärer” som han själv brukade säga. Först som framgångsrik sjöofficer där han till slut nådde amirals grad och flera mycket maktpåliggande uppdrag inom det militära försvaret, först inom ubåtsvapnet och senare som chef för Kustflottan (1980-82), chef för Försvarsstaben (1982-87), chef för Försvarshögskolan (1987-88) och befälhavare för Östra militärområdet (1988-1991).
  Bror Stefenson var 1990 – 97 förste adjutant och chef för H.M. Konungens stab.
  Som sin tredje karriär valde Bror att bli kristdemokratisk politiker. Som sådan var han först ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och sedan förbundsordförande i Seniorförbundet (2002 – 2007).
  Det är i stor tacksamhet som vi kommer att minnas Bror Stefenson, inte bara som en god vän, förebildligt uppmärksam och omtänksam i mötet med andra, utan också för hans äkta engagemang och inspirerande arbete för seniorer i vårt samhälle. Alltid med en tydlig kristdemokratisk flagg hissad!
  Frid över Brors minne!
  Leif Hallberg
  Förbundsordförande

  6K&BS

  Karin och Bror Stefenson, Seniortinget 2013 (20års-jubileum)