• Stadgar

    Seniorförbundets stadgar antagna av Seniortinget den 12 maj 2017

    Nya Stadgar antagna av Seniorting 2017