• EU-nytt 2/14

  eu-karta_yle
  4 februari 2014 – ett axplock aktuella notiser sammanställda av Leif Hallberg

  • EPP-stöd till Ukrainas frihetskämpar
  • ”De krokiga gurkreglernas tid förbi”
  • Bättre säkerhet mot ”hackare”
  • Respektera rätten till fri rörlighet inom EU!
  • Stoppa storbankernas spekulation!
  • Extremhögern växer i flera länder

   EPP-stöd till Ukrainas frihetskämpar

  Vid sitt senaste möte i Bryssel (27 – 28 jan) uttryckte EPP:s Political Assembly återigen sitt bestämda stöd för de stora medborgarskaror i Ukraina som sedan månader i bitande kyla på huvudstaden Kievs torg och gator demonstrerar för mänskliga rättigheter och ett närmande till Europa. EPP-mötet fördömde samtidigt i kraftfulla ordalag den ukrainska regimens repressiva politik och det brutala våld som den genom sina säkerhetsstyrkor utsätter demonstranterna för.
  Vid mötet i Bryssel presenterades också EPP:s förberedelser för EU-valet i slutet av maj i år. Vid en särskild valkongress 6 – 7 mars i Dublin (Irland) kommer EPP att utse sin kandidat till posten som ny ordförande för EU-kommissionen. Till kongressen reser även en delegation från de svenska kristdemokraterna liksom också från Europeiska Seniorunionen (ESU).
  EPP:s Political Assembly antog vid sitt möte ett nytt program för att bekämpa klimatförstöringen samtidigt energitillgången säkras. En ”grön” och konkurrenskraftig ekonomi är ett viktigt mål för EPP. Mötet fastställde också en EPP-politik för säkerhet på nätet (cyber security).

  ”De krokiga gurkreglernas tid förbi”
  I det mest omfattande rensningsarbetet någonsin har EU-kommissionen tagit itu med att förenkla EU:s ibland ganska snåriga regelverk, skriver Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, på nyhetssajten europaportalen.se (27 jan).
  Med tusentals färre regler och mångmiljardbesparingar i minskad byråkrati för företagen fortsätter ansträngningarna för att skapa ett mer krångelfritt EU. ”Om gurkorna ska vara raka eller krokiga är inte längre en EU-fråga”, påpekar Schellekens.
  Onödiga lagar försvagar de nödvändiga lagarna, och politiska frågor ska hanteras på rätt nivå. På många områden kan det emellertid vara en stor fördel att ersätta 28 medlemsänders egna nationella lagar med en gemensam EU-regel. Gemensam lagstiftning i t.ex. frågor om hälsa, säkerhet och rättigheter för medborgarna är viktiga, eftersom de garanterar ett likvärdigt skydd för EU:s alla 500 miljoner invånare.

  Bättre säkerhet mot ”hackare”
  EU vill förbättra skyddet mot attacker på internet och mot företags och länders IT-system. I en ny rapport från EPP-gruppen i EU-parlamentet föreslås bl.a. obligatoriska och återkommande ”hälsokontroller” av IT-system och -nätverk.

  Respektera rätten till fri rörlighet inom EU!
  På initiativ av EPP-gruppen krävde EU-parlamentet nyligen (16 jan) respekt för den grundläggande medborgarrätten till fri rörlighet inom hela EU. Parlamentet vänder sig därmed bestämt emot de signaler som på senare tid kommit från flera europeisk ledare om att begränsa denna rättighet.
  Flera av talarna i EU-parlaments debatt i frågan betonade vikten av att alla EU-medborgare som söker arbete i ett annat EU-land bemöts likvärdigt och utan att diskrimineras. Risken för växande rasism och utlänningsfientlighet är uppenbar om inte debatten sker sakligt och nyktert, påpekade flera EU-parlamentariker.
  Det har för övrigt visat sig att den mobila arbeskraften faktiskt bidrar till tillväxten i sina värdländer, framhöll, Marian-Jean Marinescu, en av EPP-gruppens viceordförande.

  Stoppa storbankernas spekulation!
  EU-kommissionen vill inte att Europas storbanker ska ta för stora risker för egen vinnings skull. Det 30-talet nya förslag (29 jan) från EU:s finansmarknadskommissionär Michel Barnier ska ses mot bakgrund av att en rad europeiska storbanker fått krislån – totalt 14 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar – för att inte kollapsa.
  Åtgärdspaketet gäller de banker som är ”för stora för att gå omkull, för kostsamma att rädda och för komplexa att avveckla”. Spekulativ verksamhet, som handel med finansiella instrument och råvaror som bara är till gagn för bankerna men inte det finansiella systemet, ska förbjudas.
  ”Vi måste förbjuda den mest riskabla verksamheten och se till att bankerna får en storlek som inte äventyrar hela det finansiella systemet”, sade Barnier vid presentationen av förslagen.
  EU:s medlemsländer bestämmer själva om de nya reglerna ska gälla även för mindre banker.

  Extremhögern växer i flera länder
  Högerextrema Nationella Fronten i Frankrike befäster sin ställning som landets största parti inför Europavalet i maj. Med 23 procent av stödet i en färsk opinionsundersökning ligger NF före både det franska EPP-partiet UMP med 21 procent och socialdemokratiska PS (regeringspartiet) på 18 procent.
  Tendensen är liknande på många håll i krisens Europa (bl.a. Nederländerna, Belgien, Grekland, de nordiska länderna och Ungern), där förenklade och populistiska budskap går hem hos många missnöjda medborgare. Detta gör EU-valet i maj desto viktigare. Ska det nya EU-parlamentet tas över av Europas EU-fientliga och invandringskritiska krafter?