• EU-nytt 3/14

  5 april 2014 – ett axplock aktuella notiserrbetet i Europaparlamentet sammanställda av Leif Hallberg

  • Prevention lösningen på växande vårdbehov
  • Historiskt telekombeslut bra för konsumenterna
  • Strängare dataregler skyddar privatpersoner
  • Gränsöverskridande brottsutredningar
  • ”Rent vatten en mänsklig rättighet”
  • Stärk flygresenärers rättigheter! 

   Belgium Mandela Global Reax

  EU-kommissionen: Prevention lösningen på växande vårdbehov
  EU:s medlemsländer måste satsa mer på att förebygga sjukdomar och mindre på behandling och bot om man ska klara vården de närmaste årtiondena. Det menar EU-kommissionen efter att toppmötet om kroniska sjukdomar avslutats i Bryssel den 5 april.
  Budskapet från toppmötet var att Europas länder måste satsa större resurser på att förebygga kroniska sjukdomar, och förändra sjukvårdsystemen i grunden mot större effektivitet och tillgänglighet.
  Och lösningen är enligt hälsokommissionär Tonio Borg att förebygga de sjukdomar som orsakas av livsstil och miljö. Fyra faktorer är utpekade som avgörande: Det måste bli mindre tobak, alkohol, dålig mat i Europa och mer fysisk aktivitet.

  Svenska EU-politiker nöjda med historiskt telekombeslut
  Alla nättjänster ska behandlas likvärdigt och extraavgifter som tillkommer vid mobilsamtal som görs i utlandet ska tas bort. Det har EU-parlamentet beslutat.
  Den nya lagen leder till likvärdig konkurrens och stora fördelar för konsumenterna.
  Beslutet innebär dels att operatörer inte får begränsa eller blockera ut någon internettjänst. Även roamingavgifter förbjuds från och med december 2015. Roaming är de extraavgifter som tillkommer när man ringer, skickar sms eller surfar med sin mobil i utlandet.
  EU-parlamentet överlämnar i maj sitt beslut till det nyvalda parlamentet som ska nå en överenskommelse med ministerrådet.

  EU-parlamentet vill ha strängare dataregler
  EU-parlamentet vill ge dryga böter till företag som missbrukar persondata och ge människor rätt att ”sudda ut” sig själva från internet.
  Arbetet med dataskyddsförordningen har påverkats av förra årets avslöjande om amerikansk massavlyssning. För att skydda privatpersoner vill EU:s folkvalda, att företag måste få tillstånd från en nationell dataskyddsmyndighet innan de lämnar ut persondata till ett land utanför EU, samt informera personen vars uppgifter företaget vill lämna ut.
  En annan stor reform är att människor ska kunna radera sina uppgifter från nätet om det inte finns någon rättslig grund att behålla dem.
  Den dataskyddsförordning som EU-ledamöterna antog den 12 mars är EU-parlamentets ståndpunkt. EU-parlamentet säger sig vilja nå en överenskommelse med ministerrådet före slutet av 2014, men medlemsländerna har ännu inte enats om en gemensam hållning.

  EU-samarbete i brottsutredningar: dålig nyhet för kriminella
  EU-samarbetet i brottsbekämpningen förstärks nu ytterligare. Systemet med ”europeiska arresteringsorder” kompletteras nu med “europeiska brottsutredningar” enligt ett förslag av EU-parlamentet beslut den 27 mars.
  Den nya regelförenklingen öppnar för effektivare brottsutredning och lagföring, särskilt vid gränsöverskridande brottslighet som terrorism, droghandel och korruption. Exempelvis kommer svenska poliser och åklagare att kunna begära hjälp av kolleger i ett annat EU-land att genomföra en husrannsakan och förhöra vittnen.

  EU-kommissionen tar ställning till första medborgarinitiativet
  En namninsamling för att försvara rätten till rent vatten inom EU har fått över en miljon underskrifter och blir därmed det första genomförda medborgarinitiativet i unionen.
  Det är Right2Water som samlat in 1.8 miljoner namnunderskrifter från 13 olika EU-länder. Målet är att ”få EU att göra rent vatten och sanitet till en mänsklig rättighet”.
  Namninsamingen kräver också att vatten inte ska avregleras och bli föremål för marknadskrafter. Det här är det första medborgarinitiativet som tas upp av EU-kommissionen.

  EU:s folkvalda vill stärka flygresenärers rättigheter
  Europaparlamentet vill att en flygresenär i framtiden lättare ska få kompensation om planet är inställt eller försenat. Nu ska parlamentet förhandla med medlemsländerna.
  Regelpaketet, som EU-parlamentet klubbade den 11 februari, innebär bland annat att flygbolag framöver måste ha kontaktpersoner på flygplatsen som ska informera passagerarna om deras rättigheter, om hur man bokar om flyg eller får ersättning, samt ta emot klagomål.
  Ett flygbolag som inte har svarat på klagomål inom två månader anses gå med på resenärens anspråk, anser EU-parlamentarikerna. Och bolag som argumenterar för att ”extraordinära omständigheter” orsakade försenat eller inställt flyg, och därför inte ska betala någon ersättning, bör ge resenärerna en utförlig skriftlig förklaring av omständigheterna.
  Parlamentet föreslår också att resenärer som har en tur och retur-biljett ska kunna använda retur-biljetten även om de inte använde den första resan, samt att passagerare förutom handbagage bör få ta med sig ytterkläder, en handväska och en påse med varor som handlats på flygplatsen.
  Det förslag som klubbades på onsdagen är EU-parlamentets ståndpunkt inför kommande förhandlingar med EU:s andra lagstiftare: ministerrådet, som företräds av EU-ländernas transportministrar. De förväntas se mer till flygbolagens intressen, eftersom många europeiska flygbolag har det ekonomiskt kärvt i dagsläget.