• ”Europa får inte falla isär” – tema för europaseniorers sommarmöte

  ESU, 7. Summer Academy, Vienna, 1-3 July 2016

  De olycksbådande politiska och ekonomiska svallvågorna från den brittiska brexit-omröstningen i slutet av juni och de farliga tendenserna runtom i Europa till populism, extremnationalism och protektionism satte prägeln på föreläsningar och diskussioner när kristdemokratiska och konservativa seniorpolitiker möttes till Europeiska Seniorunionens (ESU) sommarakademi i Wien den 1 – 3 juli.
  ESUs sommarakademi, som anordnades i den österrikiska huvudstaden för sjunde året i rad, samlade denna gång nära sjuttio ledande seniorpolitiker från tjugo länder. Långa och tunga arbetspass väntade i det tryckande varma sommarvädret, men det mattade varken diskussionsivern eller den goda stämningen bland deltagarna.

  Från KD Senior deltog förbundsordförande Leif Hallberg, hedersordförande i ESU, som för flera år sedan väckte förslaget om dessa årliga samtalsdagar för europaseniorer.
  ”Europa får inte falla isär” – på engelska ”Europe must not fail” och på tyska ”Europa darf nicht scheitern” – var huvudtemat för europaseniorernas sommarakademi i år. Sitt svar uttryckte deltagarna bland annat i en resolution, där ESU bestämt uppmanar Europas politiska ledare ”på alla nivåer” att helhjärtat stödja EU, det europeiska samarbetsprojektet.
  I resolutionen framhåller ESU samtidigt att medborgarna – både yngre och äldre – har rätt till insyn och medverkan i utformningen av ett gemensamt Europa. ”De äldre generationerna, som har egna personliga erfarenheter av krig och diktaturer och som själva aktivt bidragit till att återuppbygga sina samhällen och utveckla dessa till moderna välfärdsstater, begär att deras rättigheter och intressen fullt ut respekteras av Europas politiska ledningar.”

  Läs hela resolutionen här:  ESU Resolution on Brexit

  I oktober anordnar ESU en regionalkonferens i den slovenska huvudstaden Ljubljana, och i november väntar ESU:s valkongress i universitetsstaden Leuven strax utanför Bryssel.

  ESU 7. Summer Acad Vienna 1-3 July 2016 LH2 ESU 7. SA 2016 b