• Ewa Samuelsson (KD) överlämnar slutbetänkandet ”Bostäder att bo kvar i”

  EWA S 5 okt

  I dag 5 oktober överlämnar Ewa Samuelsson (KD) utredningen om bostäder för äldre till bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regnér. Betänkandet har fått namnet: Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
  _ Det är bra att frågan om väl anpassade och lämpliga bostäder för seniorer uppmärksammas, säger Sture Eriksson, förbundsordförande i Kristdemokraterna Seniorförbundet.

  Utredaren Ewa Samuelsson (KD) påpekar vikten av att det finns flexibla lösningar och ätt regelsystemen utformas så att de underlättar rörlighet på bostadmarknaden även för de seniora medborgarna. Dock bör det understrykas att en stor andel av dessa är tämligen friska och behöver bostäder som är anpassade i storlek och även stödjer social gemenskap. För de som på olika sätt drabbats av sjukdom och funktionsnedsättningar är det viktigt att bostäderna möter de faktiska behoven, samtidigt som de stödjer en social samvaro i små nära gemenskaper, avslutar Sture Eriksson.

  Länken till debattartikeln i Svenska Dagbladet: Bra boenden för äldre skapar flyttkedjor

  Länken till hel utredningen: Bostäder att bo kvar i