• Fjärde skattesänkningen för pensionärer!

  Alliansregeringen aviserar nu ännu en skattesänkning för pensionärer. För de flesta pensionärer innebär det denna gång mellan 500 och 700 kronor i lägre skatt per år.
  Den nya skattesänkningen för pensionärer, som ska gälla från 1 januari 2013, blir den fjärde sedan Alliansregeringen tillträdde för sex år sedan.
  Sedan 2006 har därmed skatten för pensionärerna sänkts med totalt cirka 14 miljarder kronor. Det motsvarar mellan 6.800 och 10.200 kronor per år. I praktiken innebär det en extra månads pension om året för de så kallade garantipensionärerna.

  – Vi kristdemokrater har nu visat, gång på gång, att för oss står pensionärernas trygghet också vad gäller privatekonomin mycket högt på den politiska dagordningen. Jag vill påstå att utan Kristdemokraterna i regeringen hade dessa skattesänkningar för pensionärerna fått vänta mycket längre. Det säger Seniorförbundets ordförande Leif Hallberg i en omedelbar kommentar.
  – Vi kan vara glada och stolta över dessa ekonomiska förbättringar med tydlig KD-signatur och med förtur för pensionärer med låg pension. Men vi är inte nöjda! Även 2014 måste pensionärerna få en skattesänkning, och på sikt måste skatteskillnaderna för pensionärer och arbetande helt upphöra, tillägger förbundsordförande Leif Hallberg.

  Höjt bostadstillägg
  Med Kristdemokraterna som pådrivande allianspartner fortsätter regeringen nu också att prioritera de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna. I höstens budget föreslås en ny höjning av bostadstillägget (BTP) för ogifta pensionärer med 170 kronor per månad.
  En lika stor generell höjning av BTP genomfördes 1 januari 2012. De som är berättigade till fullt bostadstillägg, nästan uteslutande ensamstående kvinnor, får därmed en förstärkning av sin ekonomi med cirka 2 000 kronor per år. Tillsammans med årets höjning av BTP blir förstärkningen drygt 4 000 kronor per år.
  Sammanlagt uppgår de nya skattelättnader för pensionärer som regeringen nu föreslår till 1,15 miljarder kronor.

  Alliansregeringen planerar att för 2014 återkomma med ytterligare förslag  om sänkt skatt för pensionärer förutsatt att Sveriges offentliga finanser så tillåter.